Marek Chrzanowski
finanse
Nowoczesne finanse
Sektor firm wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne w obszarze innowacyjnych usług finansowych rozwija się bardzo dynamiczne. Polska ma duże szanse, aby stać się silnym ośrodkiem wspierającym postęp w tym sektorze. Aby tak się stało, konieczne jest stworzenie odpowiedniego środowiska, w którym będzie on mógł w sposób nieskrępowany rozwijać skrzydła.