kobiet
kobieta w biznesie
Wsparcie zawodowe kobiet w małych firmach i małych miastach wciąż niedostateczne
Coraz więcej firm dostrzega korzyści z wprowadzania różnorodności płciowej na szczeblu menadżerskim i w zarządach spółek. Niestety dostępność programów wspierających rozwój zawodowy kobiet w małych miastach i w małych firmach nadal jest niewystarczająca.
technologiczne
kobieta w biznesie
Technologiczne „marchewki”
Naszym celem jest uświadamianie kobiet, ale też społeczeństwa, że technologię są ciekawe, przyszłościowe i warto uczyć się ich tworzenia.
kobieta w IT
Kobieta w biznesie
Kobieta w IT
Jak zacząć pracę w IT? Czy można zdobyć potrzebną do tego wiedzę online?