Piotrkow-Trybunalski
Regiony dla biznesu
Piotrków Trybunalski dla inwestorów
Miasto posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne pod działalność produkcyjną i magazynową, objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.