śladu węglowego
regiony dla biznesu
Nie ma odpowiedzialnego biznesu bez liczenia i ograniczania śladu węglowego
Rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze jest bezpośrednią przyczyną zmiany klimatu. Liczenie i ograniczanie śladu węglowego to podstawowy krok w kierunku ograniczania zmiany klimatu i jej wpływu na nasze zdrowie i życie.