systemy SCADA
przemysł 4.0
SCADA – bomba z opóźnionym zapłonem w procesach produkcyjnych i technologicznych
Jak jest z tym bezpieczeństwem?