Robert Lisicki
edukator przedsiębiorcy
PPK – pierwsze doświadczenia
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają służyć systematycznemu gromadzeniu oszczędności przez pracownika, aby potem po osiągnięciu przez niego 60 roku życia, można było zgromadzone pieniądze wypłacić. Cel przyświecający ich wprowadzeniu nie budził wątpliwości.