cyberhigiena-bezpieczeństwo
Edukator przedsiębiorcy
Cyberhigiena równie ważna jak mycie rąk w czasie pandemii
Okres pandemii w sposób szczególny uświadomił nam jak ważne jest przechowywanie, przesyłanie oraz tworzenie danych w formie cyfrowej.