Andrzej Sugajski
edukator przedsiębiorcy
Leasing wspiera działalność małych i średnich firm
Co trzecia inwestycja w Polsce jest finansowania leasingiem.