Skip to main content
Home » CSR/ESG » Czy liczenie śladu węglowego jest obowiązkiem?
CSR/ESG

Czy liczenie śladu węglowego jest obowiązkiem?

Łukasz Broniewski

Współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland

W Polsce nie ma jeszcze prawnego obowiązku raportowania śladu węglowego przez firmy z sektora MSP, choć – zgodnie z dyrektywą CSRD – od 1 stycznia 2026 r., wybrane firmy z tego sektora (notowane na giełdzie) będą miały obowiązek raportowania niefinansowego dotyczącego działań w obszarach środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego.

Ponadto o raport śladu węglowego MSP pytać będą zarówno klienci końcowi, jak i odbiorcy – większe firmy, których obowiązek raportowania bezpośrednio będzie dotyczyć. Mając to na uwadze warto jak najszybciej policzyć ślad węglowy firmy, wyciągnąć wnioski i dalej go monitorować. Znajomość i zrozumienie śladu węglowego stanowi bowiem potężne narzędzie służące do zarządzania, komunikacji, budowania wizerunku i przewagi konkurencyjnej MSP, przynoszące korzyści zarówno dla firmy, jak i dla otoczenia.

Małe i średnie firmy (MSP) odgrywają kluczową rolę w gospodarce i biznesowym krajobrazie Polski. Zgodnie z danymi PARP (Raportu o stanie MSP 2022), omawiany sektor stanowi ponad 99,8 proc. wszystkich polskich firm. Firmy z sektora MSP mają niemal 50-procentowy udział w tworzeniu PKB kraju. Przyczyniają się także do generowania emisji dwutlenku węgla, co – zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi, oczekiwaniami partnerów biznesowych i odbiorców – już niebawem będą miały obowiązek raportować.

Chcąc ułatwić firmom z tego sektora zrozumienie i monitorowanie wpływu ich działalności na środowisko, a także pomóc im odpowiedzieć na oczekiwania partnerów biznesowych i społecznych poprzez wejście na ścieżkę obniżania emisji, eksperci i ekspertki Fundacji Climate Strategies Poland opracowali i udostępnili bezpłatny Kalkulator Śladu Węglowego dla MSP.

Jak działa kalkulator śladu węglowego?

Kalkulator umożliwia kompleksowe i bezpłatne obliczenie emisji gazów cieplarnianych firmy w Zakresie 1 i 2. Opera się na międzynarodowych standardach obliczeń, w tym GHG Protocol, który jest uznawany za najbardziej wiarygodny zestaw wytycznych do pomiaru emisji gazów cieplarnianych. Narzędzie zasila również baza około 500 wskaźników emisji właściwych dla lokalnych dostawców energii, dzięki czemu użytkownik może otrzymać realny wynik oparty na danych rzeczywistych, a nie tylko szacunkowych.

Z bezpłatnego narzędzia może skorzystać każda firma z sektora MSP. Na każdym etapie na użytkownika czekają podpowiedzi i komentarze ekspertów, a także baza wiedzy na temat śladu węglowego, emisji czy kompensacji. Po wprowadzeniu odpowiednich danych użytkownik otrzymuje raport z wynikami w formacie PDF, w którym znajdują się również informacje na temat standardu obliczeń, wykaz najważniejszych źródeł emisji w firmie oraz potencjalne metody redukcji. Kalkulator dostępny jest do bezpłatnego korzystania dla przedstawicieli sektora MSP: na stronie Fundacji Climate Strategies Poland.

Dlaczego liczenie śladu węglowego ma znaczenie?

Znajomość śladu węglowego firmy przekłada się na liczne korzyści zarówno dla środowiska, jak i biznesu:

  • spełnienie oczekiwań partnerów biznesowych, co przekłada się na utrzymanie korzystnych warunków handlowych lub ich poprawę,
  • zwiększenie sprzedaży poprzez przyciągnięcie nowych klientów i konsumentów,
  • poprawę wizerunku firmy i zyskanie opinii lidera klimatycznego,
  • dostęp do źródeł finansowania projektów zrównoważonych,
  • możliwość oceny korzyści i związków z interesariuszami.
Next article