Skip to main content
Home » CSR/ESG » Dekarbonizacja i konkurencyjność klimatyczna: klucz do przyszłości biznesu
CSR/ESG

Dekarbonizacja i konkurencyjność klimatyczna: klucz do przyszłości biznesu

dekarbonizacja
dekarbonizacja

Raport „Samo raportowanie nie ochroni klimatu. Dekarbonizacja firmy – konkurencyjność klimatyczna 2.0″ opracowany przez ekspertów i ekspertki Fundacji Climate Strategies Poland dostarcza przedsiębiorcom wiedzy na temat dekarbonizacji i konkurencyjności klimatycznej oraz wspiera w tworzeniu rozwiązań w tych obszarach.

Wyzwania dekarbonizacyjne w Polsce

Zmiana klimatu stanowi jedno z największych wyzwań współczesności. Możemy ją ograniczyć tylko poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, za które w większości odpowiada biznes (ponad 70 proc.). Dziś już nikt chyba nie ma wątpliwości czy transformacja energetyczna jest potrzebna. Pytanie brzmi – jak prowadzić ją skutecznie, ale i z empatią oraz uwzględnieniem specyfiki różnych grup społecznych i branż. Oraz jak zrobić to w Polsce – kraju, w którym sektor energetyczny nadal opiera się na węglu (w 2023 r. udział węgla w produkcji elektrycznej wynosił 63 proc.) i już na wejściu powoduje wysoki i trudny w redukcji ślad węglowy.

Dekarbonizacja, czyli proces, którego celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, wymaga od firm nie tylko zmiany sposobu myślenia, ale często również modelu biznesowego. To przełom, który już dziś jest konieczny i stanowi odpowiedź na pojawiające się coraz to nowe regulacje unijne (takie jak dyrektywa CSRD) oraz rosnące oczekiwania partnerów biznesowych i konsumentów. Jak prognozuje Krajowa Izba Gospodarcza, tylko w latach 2025-2026 pojawi się ponad 99 tysięcy zapytań o dane ESG w łańcuchach dostaw, w tym dane dotyczące śladu węglowego firm. Firmy muszą być nie tylko gotowe w zakresie liczenia i monitorowania śladu węglowego, ale także do przedstawiania skutecznych strategii ich redukowania.

Kluczowe działania dla biznesu

Raport „Samo raportowanie nie ochroni klimatu. Dekarbonizacja firmy – konkurencyjność klimatyczna 2.0″ opracowany przez ekspertów i ekspertki Fundacji Climate Strategies Poland dostarcza przedsiębiorcom wiedzy na temat dekarbonizacji i konkurencyjności klimatycznej oraz wspiera w tworzeniu rozwiązań w tych obszarach. Odpowiada na pytania, dlaczego i w jaki sposób należy podejść do tematu, dzieląc się mapą drogową i najważniejszymi krokami w tym procesie. Zwraca uwagę firm na kluczowe źródła emisji oraz konieczność priorytetyzowania działań mających rzeczywisty wpływ na ich obniżenie. Zachęca do pozycjonowania tematu śladu węglowego blisko pionów biznesowych w firmach oraz budowania kompetencji wewnętrznych w zakresie zarządzania emisjami.

Sektor przemysłowy z największymi trudnościami

W raporcie Fundacji Climate Strategies przestawiona jest analiza dotycząca raportowania klimatycznego w 11 branżach, w tym bankowej, motoryzacyjnej, spożywczej, kosmetycznej, detalicznej, IT i przemysłowej. Największe wyzwania napotykają firmy w branży przemysłowej, gdzie można zaobserwować rosnącą przepaść pomiędzy podmiotami polskimi a ich międzynarodowymi odpowiednikami. W dużej części polskie firmy przemysłowe wciąż stawiają pierwsze kroki w dekarbonizacji, podczas gdy zagraniczni liderzy branży wdrażają już zaawansowane strategie klimatyczne.

Ekonomiczne korzyści dekarbonizacji

Dekarbonizacja to nie tylko obowiązek, ale również szansa dla biznesu na zwiększenie konkurencyjności. Może przynieść długofalowe oszczędności finansowe, zwiększyć efektywność operacyjną, pobudzać innowacje oraz wspierać budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie. Przedsiębiorstwa, które wdrażają strategie dekarbonizacji są lepiej przygotowane na nadchodzące regulacje i oczekiwania rynkowe, co zwiększa ich konkurencyjność.

Podsumowując: strategia dekarbonizacji powinna stanowić dziś – w czasie kryzysu klimatycznego – integralny element strategii biznesowych firm, nie tylko tych największych, ale także tych z sektora MSP. Z raportu jasno wynika, że przedsiębiorstwa powinny jak najszybciej przechodzić od proklimatycznych deklaracji do realnych działań, koncentrując się na kluczowych obszarach emisji i budowaniu kompetencji wewnętrznych w zakresie zarządzania wpływem działalności danej firmy na klimat.

Next article