Home » CSR/ESG » Nowe unijne standardy raportowania ESRS
CSR/ESG

Nowe unijne standardy raportowania ESRS

Liliana Anam

CEO CSRinfo

Spółki wypełniają obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju, ujęty w dyrektywie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), za pomocą nowego w Unii, zestawu 12 standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Dla większości raportujących zarówno sama dyrektywa jak i standardy ESRS to zupełna nowość zarówno w logice raportowania jak i w zakresie wskaźników, dlatego poniżej przygotowaliśmy 5 wskazówek.

ESRS 1 i ESRS 2

Standardy ESRS 1 i ESRS 2 są najważniejsze i mają inny typ budowy niż pozostałe. Dlatego zacznij od nich. Standard ESRS 1 to instrukcja dot. korzystania z ESRS. Natomiast ESRS 2 zawiera obowiązkowe ujawnienia dot. podejścia spółki do zarządzania ESG.

Przy pierwszym czytaniu warto posiłkować się podstawową wersją angielską, dzięki czemu łatwiej będzie ci zrozumieć materiał. Polskie tłumaczenie zawiera błąd w numeracji, w tłumaczeniu, literówki i w irytujący sposób nie wykorzystuje języka biznesowego i terminów, które znamy z innych standardów i praktyki obejmującej ponad dwie dekady.

Zbuduj proces oceny podwójnej istotności

Standardy wymagają przeprowadzenia oceny podwójnej istotności, czyli badania, które powie ci, jakie zagadnienie ESG jest na tyle istotne by zostało zaraportowane. Zagadnienie (upraszczając tzw. IRO – impacts, risks, opportunities) jest istotne, jeśli spełnia istotność wpływu, lub istotność finansową, lub obie. Ten proces oceny jest kluczowy, ponieważ determinuje listę ujawnień (wskaźników) tematycznych i powinien zostać opisany w raporcie.

Standard nie mówi w jaki sposób przeprowadzić takie badanie. EFRAG, instytucja, odpowiedzialna za standardy ESRS, przygotowała wytyczne dot. badania istotności, których finalna wersja będzie dostępna w styczniu 2024. Posiłkując się nią, możesz zbudować proces oceny.

Standard ESRS 2 i standardy tematyczne działają w połączeniu

Budując zakres ujawnienia dla swojej spółki pamiętaj, że wymogi standardu ESRS 2 dot. zarządzania odnoszą się do każdego tematu istotnego, czyli de facto są stosowane wspólnie z każdym standardem tematycznym np. środowiskowym dot. klimatu ESRS E1. W samych standardach znajdziesz odnośniki.

Zakres ujawnienia będzie się zmieniał w ciągu 3 lat

W pierwszych latach raportowania możesz skorzystać z wielu pominięć. Natomiast warto już na początku mieć zestawienie wskaźników, które pokazuje co raportujesz dzisiaj oraz jakie informacje będą obowiązkowe za 2 i 3 lata.

Przeczytałaś/eś i nie rozumiesz – możesz zapytać

W listopadzie 2023 EFRAG uruchomił stronę Q&A (efrag.org/lab7), na której możesz zadawać pytania dot. standardu. Odpowiedzi na zapytania są publiczne, co sprzyjać będzie jednolitemu podejściu do raportowania w całej Unii.

Next article