Skip to main content
Home » CSR/ESG » Wiedza na temat gospodarki obiegu zamkniętego jest za niska
CSR/ESG

Wiedza na temat gospodarki obiegu zamkniętego jest za niska

Niemal 80 proc. polskich firm generuje odpady nadające się do recyklingu – wynika z raportu opracowanego przez Politykę Insight wspólnie z firmami Stena Recycling i Rekopol. Zaledwie 37 proc. badanych podejmuje działania związane z modelem gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Promowanie tego modelu stanie się niebawem kluczowe w kontekście wdrażania unijnej dyrektywy, dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Jednym z filarów przyjętej pod koniec 2022 roku dyrektywy CSRD ma być nałożenie na przedsiębiorstwa obowiązku sporządzania za każdy rok obrotowy raportów ESG. Maja one dotyczyć tego, jak bardzo ich działalność jest zrównoważona. Firmy będą musiały prezentować dane potwierdzające działania prośrodowiskowe, m.in. właśnie w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego. W bieżącym roku raporty muszą już sporządzać spółki zainteresowania publicznego o wysokim poziomie przychodu, zatrudniające powyżej pięciuset osób. Grupa ta będzie jednak rozszerzana i w Polsce docelowo obejmie ponad 3,5 tys. firm.

Raport wskazuje, że świadomość znaczenia GOZ jest w Polsce niska. Większość respondentów kojarzy to pojęcie z ponownym wykorzystaniem surowców, produktów lub odpadów. Brakuje powszechnej wiedzy o potencjalnych korzyściach płynących z wdrażania tego modelu, choć przedsiębiorcy wskazali, że ponowne wykorzystanie surowców przyczynia się do zmniejszenia kosztów, wzrostu efektywności i zwiększania konkurencyjności. Sama implementacja GOZ też pozostaje na bardzo niskim poziomie. Tylko 11,5 proc. firm inwestuje dziś w rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. 16,7 proc. ma to dopiero w planach. Poziom cyrkularności w 2021 roku wyniósł u nas 9,1 proc. To wprawdzie dużo więcej, niż w Rumunii (1,4 proc.), ale i dużo mniej, niż w Holandii (33,8 proc.).

Tym, co blokuje polskie firmy w kwestii wdrażania GOZ jest przede wszystkim spodziewana kosztochłonność innowacyjnych rozwiązań. 63 proc. respondentów wskazało właśnie taki problem. Z drugiej strony brakuje wiedzy na temat możliwości uzyskania finansowania inwestycji. 60 proc. przedsiębiorców obawia się również tego, że proces transformacji procesów na typowe dla GOZ będzie bardzo skomplikowany. Co piąta firma uważa, że jest zbyt mała, by przeprowadzić takie przemodelowanie. Podobny odsetek (22 proc.) twierdzi, że na inwestycję nie pozwala charakterystyka branży.

Next article