Home » Cyberbezpieczeństwo » Jak zabezpieczyć biznes przed cyberryzykiem
e-biznes

Jak zabezpieczyć biznes przed cyberryzykiem

cyberryzykiem
cyberryzykiem

W 2017 roku aż 82 proc. przedsiębiorstw, które brały udział w badaniu KPMG, przyznało, że było celem cyberataków. Upowszechnianie się zjawiska cyberprzestępczości nie przekłada się jednak na wzrost liczby ubezpieczonych firm.

Rafał Mańkowski

Ekspert-analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń

Tylko 10 proc. przedsiębiorstw, o rocznych przychodach przekraczających 50 mln zł, zatrudnia eksperta ds. bezpieczeństwa informacji. Zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z sektora MŚP powinny pamiętać o regularnym monitorowaniu procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w firmie. Ubezpieczenie biznesu od ataków cybernetycznych pozwoli ustrzec się przed wysokimi kosztami utraty danych, ich przywrócenia czy przeniesienia na inne serwery.

Podstawowe ubezpieczenia od cyberryzyk pokrywają przede wszystkim koszty związane z przywróceniem danych oraz ponownym zakupem oprogramowania. W ten sposób ubezpieczyciele umożliwiają firmie szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Zakres cyberpolisy obejmuje także pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego. Są to np. usługi świadczone przez specjalistów IT zarządzających ryzykiem cybernetycznym, porady prawne, praca konsultantów public relations, w tym doradztwo antykryzysowe i odbudowa reputacji. Ważną częścią składową ubezpieczenia od cyberryzyk jest także informatyka śledcza oraz zawiadomienie osób, których dane mogły być zagrożone.

Polisa pomoże także partnerom biznesowym

W wyniku cyberataku mogą ucierpieć nie tylko przedsiębiorcy czy instytucje, ale także partnerzy biznesowi lub inne osoby powiązane z firmą czy instytucją. Dlaczego ubezpieczyciele zapewniają szeroki zakres ochrony, zarówno w obszarze szkód własnych, jak i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Polisa od cyberryzyk pozwala na pokrycie kosztów ochrony prawnej, poniesionych ze względu na naruszenie własności intelektualnej powyższych osób, w związku z treściami przekazywanymi za pośrednictwem mediów cyfrowych.

Następstwem wycieku lub utraty danych osobowych i handlowych mogą być kary finansowe. Wiąże się to z koniecznością wypłaty odszkodowań i poważnym naruszeniem reputacji firmy. W konsekwencji przedsiębiorstwo czeka także utrata klientów, a przez to zysków oraz możliwe zwiększenie kosztów działalności. Polisy od cyberryzyk, które są zazwyczaj budowane modułowo, zapewniają również dodatkowe usługi specjalistyczne. Jedną z nich jest właśnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które zabezpiecza budżet firmy w związku z niedochowaniem standardów prywatności czy naruszeniem przepisów dotyczących przechowywania danych. Cyberpolisa pokrywa często także koszty postępowań administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych oraz praw własności intelektualnej.

Jak i gdzie wykupić ubezpieczenie od cyberryzyk?

Polisę można zakupić bezpośrednio u ubezpieczyciela albo skorzystać z porad niezależnego brokera, który pomoże klientowi wybrać opcję najlepiej dostosowaną do jego potrzeb. Po identyfikacji ryzyk biznesu klienta, broker przedstawia propozycję gwarantującą zabezpieczenie firmy przed zagrożeniami, a także zapewnia firmie wsparcie merytoryczne podczas zawierania umowy i w trakcie negocjacji mających wpływ na wysokości składki oraz na warunki ubezpieczenia.

Next article