Home » Edukator przedsiębiorcy » Dlaczego weryfikacja kontrahentów jest kluczowa w biznesie?
Edukator przedsiębiorcy

Dlaczego weryfikacja kontrahentów jest kluczowa w biznesie?

Michał Szastak

Product Manager w Comarch Apfino

W biznesie kluczowe jest posiadanie informacji, w oparciu o które jesteśmy w stanie podjąć trafne decyzje. Wiedza o tym, czy nasz kontrahent ma problemy finansowe jest bezcenna, ponieważ zapobiega problemom na początku współpracy, jak również na dalszych etapach oraz po jej zakończeniu.

Właśnie dlatego weryfikacja kontrahenta powinna być nieodzownym elementem prowadzenia biznesu. Dzięki niej dowiadujemy się czy podmiot jest rzetelny, czy wywiązuje się z podjętych zobowiązań i czy sami nie narazimy się na ewentualne opóźnienia w płatnościach.

Weryfikacja kontrahenta jest działaniem prewencyjnym – jej zadaniem jest zabezpieczenie biznesu przed powstaniem zatorów płatniczych, utratą płynności czy nawet dobrej reputacji.

Odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców jest usługa Sprawdź kontrahenta od Comarch Apfino – kompleksowe rozwiązanie wspierające podejmowanie decyzji na temat współpracy z kontrahentem.

W jaki sposób oferta Apfino wyróżnia się na rynku jako unikalne narzędzie do weryfikacji kontrahentów?

Raport pobrany w usłudze Sprawdź kontrahenta jest kompleksowy – prezentuje dane pobrane z dwóch rejestrów dłużników (BIG InfoMonitor i ERIF) oraz dane z rejestrów publicznych: CEiDG, KRS, GUS, Biała lista podatników VAT i Lista sankcyjna MSWiA.

Rozwiązanie to pozwala optymalizować czas przedsiębiorców oraz koszty weryfikowania kontrahentów. Usługa działa w systemie pre-paid – możliwe jest zakupienie pojedynczego raportu lub pakietu raportów. Wszystkie informacje o kontrahencie pobrane ze źródeł zewnętrznych są jasno i zrozumiale zaprezentowane oraz znajdują się w jednym raporcie dostępnym z poziomu platformy Apfino.

Jakie są główne korzyści dla przedsiębiorców, korzystających z usługi w Apfino?

Opóźnienia w płatnościach, nieuczciwi kontrahenci niepłacący na czas, a także zbyt wiele rozproszonych źródeł informacji na temat podmiotów to niektóre z problemów, na które odpowiada usługa Sprawdź kontrahenta.

Przedsiębiorca nie musi już manualnie przeszukiwać wielu baz danych i rejestrów, aby poznać informacje o kontrahencie. Usługa umożliwia pobieranie szczegółowych raportów na temat firm oraz automatyzację weryfikacji kontrahentów i szybką ocenę za pomocą jednego kliknięcia.

Next article