Home » Edukator przedsiębiorcy » Franczyzowe trendy przyszłości
edukator przedsiębiorcy

Franczyzowe trendy przyszłości

franczyzowe
franczyzowe

Powiązania franczyzowe ze względu na swoją specyfikę i korzyści osiągane przez każdą ze stron pojawiają się w coraz to nowych branżach, ale także stabilizują swoją pozycję w sektorach tradycyjnych. W świecie powiązania franczyzowe rozwijają się znacznie dłużej niż w Polsce i w związku z tym pojawiają się pomysły na wykorzystanie licencji na sprawdzony biznes w różnorodnych branżach i formach funkcjonowania. W Polsce są one dopiero implementowane lub są jeszcze przyszłością dla rodzimego rynku.

Dr Marta Ziółkowska

Niezależny doradca franczyzowy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wzrost wiedzy o franczyzie

Obserwuje się znaczny wzrost wiedzy na temat powiązań franczyzowych. W przyszłości coraz więcej osób będzie posiadało umiejętności i wiedzę jak kształtować powiązania franczyzowe by były one korzystne dla obydwu stron. Nastąpi także rozwój instytucji otoczenia biznesu podejmujących inicjatywy wsparcia franczyzy. Trendy te wiążą się z wzrostem świadomości istnienia franczyzy w ofertach banków, co przyczyni się do dalszego rozwoju tych powiązań.

Nowe zastosowania franczyzy

W Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Europie Zachodniej powiązania franczyzowe występują w coraz to nowych branżach. Można je spotkać w: usługach medycznych, pomocy społecznej, „zielonych biznesach”, prywatnych sieciach bankomatów, maszynach vendingowych, usługach logistycznych czy renowacji domów.

Multibiorcy

Ważnym zasobem każdego systemu franczyzowego są sprawdzeni przedsiębiorcy prowadzący z sukcesem swoje jednostki. W krajach o zakorzenionej pozycji powiązań franczyzowych wzrastającym trendem jest wykorzystanie doświadczenia w prowadzeniu biznesu i znajomości lokalnego rynku przez biorców. Następuje to poprzez prowadzenie przez biorców jednostek franczyzowych różnych, nie konkurencyjnych względem siebie, systemów. Multi biorcy prowadzą więc jednostki restauracji szybkiej obsługi, hotele, stacje benzynowe oraz inne usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Franczyza mobilna

Dynamicznym rozwojem na najbardziej rozwiniętym rynku franczyzowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki charakteryzuje się franczyza mobilna, oferująca usługi i produkty bezpośrednio w domu lub biurze, pojawiająca się w coraz to nowych branżach od usług koszenia trawników, poprzez opiekę nad osobami starszymi, aż po sprzedaż kwiatów. Polska franczyza będzie czerpała inspirację z mobilnych form dotarcia do klienta.

Wzmocnienie relacji dawca-biorca

Zmiany, jakie już zachodzą we franczyzie w krajach o długiej historii franczyzowej to umocnienie relacji dawca-biorcy, wzrost troski o franczyzobiorców i ich wyniki finansowe, efektywna wymiana wiedzy. Franczyzodawcy zaczną oferować bogatsze pakiety franczyzowe (finansowanie, pomoc) zachęcające potencjalnych biorców do współpracy.

Nowa grupa franczyzobiorców

Zmienia się także profil doświadczenia biorców. Coraz częściej partnerami systemów stają się osoby ze znaczną praktyką zawodową. W USA większość nowych franczyzobiorców to byli pracownicy korporacji mający odpowiednie zasoby finansowe i kilkunastoletnią znajomość pracy w dużej firmie. Franczyza staje się także formą realizacji zawodowej dla kobiet pozwalającą prowadzić im niezależny biznes. Franczyzodawcy zaczynają także dostrzegać rolę i znaczenie studentów jako nowych perspektywicznych biorców.

Wymienione trendy zaczną pojawiać się i odgrywać coraz większą rolę także na polskim rynku, który od wielu lat dynamicznie się rozwijał nawet w okresie stagnacji gospodarczej i będzie nadal zyskiwał na znaczeniu.

Next article