Skip to main content
Home » Edukator przedsiębiorcy » Jak koronawirus wpłynął na świat własności intelektualnej?
Edukator przedsiębiorcy

Jak koronawirus wpłynął na świat własności intelektualnej?

własność intelektualna
własność intelektualna

Zmiany w otaczającej nas rzeczywistości zachodzą dziś niezwykle szybko. Nowoczesne technologie, z którymi się już zżyliśmy, umożliwiają elastyczne dopasowanie działań do wymogów otoczenia w bardzo krótkim czasie. Jakie zmiany wystąpiły zakresie własności intelektualnej?

Dorota Rzążewska

Rzecznik patentowy i radca prawny, kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Trudny z wielu powodów okres pandemii koronawirusa paradoksalnie przyspieszył pewne pozytywne zmiany w dziedzinie własności intelektualnej. Wiele procedur bez szkody dla interesantów przeniesiono do świata wirtualnego. Urząd Patentowy RP uruchomił platformę usług elektronicznych, która dla naszej kancelarii jest podstawowym kanałem kontaktu z urzędnikami. W Europejskim Urzędzie ds. własności intelektualnej droga elektroniczna pozostaje już od dawna podstawową formą komunikacji z użytkownikami. Jako jedni z „top e-users” EUIPO (JWP znajduje się w czołówce rankingu pełnomocników najczęściej zgłaszających znaki towarowe UE on-line) możemy potwierdzić, że Urząd w Alicante bardzo sprawnie współpracuje za pomocą kanałów elektronicznych. Międzynarodowe Biuro ds. Własności Intelektualnej (WIPO) zadecydowało z kolei o rezygnacji z papierowej korespondencji na rzecz komunikacji elektronicznej. W sytuacji odnalazł się również Europejski Urząd Patentowy, który obok już wcześniej używanej komunikacji elektronicznej, wdrożył możliwość odbywania rozpraw w formie wideokonferencji eliminując wymagane dotychczas osobiste uczestnictwo pełnomocników (w toku oral proceedings).

Świat własności intelektualnej przystosował się więc sprawnie do rzeczywistości wymagającej zdalnej komunikacji. Jest to szczególnie ważne, ponieważ aktywność przedsiębiorców, wynalazców i twórców wcale nie zmalała. Eksperci z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi obserwują duże zainteresowanie zarówno krajowych jak i zagranicznych klientów ochroną praw własności intelektualnej, zwłaszcza patentami. Widać oczywiście zwiększoną aktywność w obszarach powiązanych z aktualną sytuacją. Oprócz szczepionek wzrosło zainteresowanie ochroną np. testów diagnostycznych do wykrywania wirusa, czy praktycznymi rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo sanitarne, takimi jak bezdotykowe dozowniki, środki czystości, modyfikacje urządzeń medycznych, czy nowe rozwiązania z dziedziny IT. Nowa rzeczywistość pobudzająco wpłynęła na innowacje w wielu obszarach.

Pandemia jednak dla wielu firm, szczególnie mniejszych, oznacza spadek dochodów. Może pojawić się pokusa zaniedbania praw własności intelektualnej. Tymczasem prawa do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, prawa autorskie do utworów – mogą stać się dla przedsiębiorcy kołem ratunkowym. Prawa własności przemysłowej należące do firmy stanowią składnik majątku. Mają realna wartość, często niemałą. W trudniejszych czasach można rozważyć sprzedaż niektórych praw lub zezwolić innym podmiotom na korzystanie z nich zasadach licencji. Może to być jeden ze sposobów na podreperowanie finansów firmy, który pozwoli dotrwać do lepszych czasów.

Next article