Home » Edukator przedsiębiorcy » Leasing wspiera działalność małych i średnich firm
edukator przedsiębiorcy

Leasing wspiera działalność małych i średnich firm

małych firm
małych firm

Andrzej Sugajski

Dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu

Co trzecia inwestycja w Polsce jest finansowania leasingiem. Są to zarówno duże inwestycje infrastrukturalne, inwestycje w maszyny jak i inwestycje w środki transportu drogowego. Jak pokazują dane Związku Polskiego Leasingu, w grupie klientów firm leasingowych przeważają mikro i małe firmy, stanowiące ¾ portfela polskich leasingodawców. Można więc stwierdzić, że branża leasingowa wyspecjalizowała się w obsłudze najmniejszych firm.

40 proc. małych przedsiębiorstw korzysta lub w przeszłości korzystało z leasingu, a 81 proc. firm, które mają doświadczenia z tą firmą finansowania jest z niej zadowolonych. Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez CBM INDICATOR, na ogólnopolskiej próbie firm o obrotach nie przekraczających 5 mln zł.

Największą, bo liczącą ok 71,6 proc. grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Około 1/3 stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni zaledwie 0,4 proc.

Jak jest postrzegany leasing? Wyniki badań CBM INDICTOR pokazują, że 62 proc. małych firm, aktualnie wykorzystujących leasing twierdzi, że jest on elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt (dla kredytu identyczny wskaźnik wyniósł tylko 8 proc.). Leasing jest ponadto uznawany za mniej kosztowną formę finansowania niż kredyt (twierdzi tak 59 proc. firm aktualnie wykorzystujących leasing).

Leasing jest postrzegany, jako bezpieczniejszy (uznaje tak 64 proc. aktualnie korzystających) i bardziej przyjazny dla przedsiębiorców niż kredyt (takie zdanie wyraziło 66 proc. małych firm). Dla kredytu te wskaźniki wyniosły odpowiednio 8 i 7 proc.

Do najważniejszych czynników istotnych przy wyborze firmy leasingowej respondenci zaliczyli: ofertę cenową (73 proc. – oceniło, że miało to duży lub bardzo duży wpływ), otwartość na negocjacje (69 proc.) oraz szybkość podejmowania decyzji (67 proc.).

Przedsiębiorcy zapytani o oczekiwane, w perspektywie 2-3 lat, zmiany w obszarze leasingu, wskazywali na uproszczenie procedur związanych z zawarciem umowy leasingu oraz wprowadzenie obok leasingu także oferty najmu (po 39 proc.). Ponadto wyrażali zainteresowanie wprowadzeniem dodatkowych usług serwisowych (38 proc.) oraz zmniejszeniem wymogów, dotyczących zabezpieczeń przy zawarciu umowy leasingu (35 proc.). Co interesujące, dopiero na piątym miejscu znalazły się oczekiwania dotyczące zwiększenia korzyści podatkowych dla firm prowadzących inwestycje (zakup środków trwałych).

Instrument popularny nie tylko w Polsce Leasing cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. Najnowsze dane Związku Polskiego Leasingu pokazują, że tylko w pierwszej połowie tego roku firmy leasingowe sfinansowały inwestycje polskich firm o wartości 38,9 mld zł (przy 19,7 proc. dynamice rynku r/r). Tym samym branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce. Relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy do łącznego PKB w Polsce była na koniec 2017 na znacznie wyższym poziomie niż w pozostałych krajach europejskich. Prognozy ZPL mówią o wzroście tego wskaźnika z 3,4 do blisko 4 proc. na koniec tego roku. W pierwszej połowie 2018r. r. ożywienie na rynku leasingu było obserwowane we wszystkich głównych kategoriach rynku ruchomości: pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5t (+21,1 proc. dynamika r/r), maszyn i urządzeń, w tym IT (+21,2 proc. dynamika r/r) oraz transportu ciężkiego (17,5 proc. dynamika r/r). Finansowanie nieruchomości pozostawało w strefie spadków.

Równie dobre tendencje są obserwowane w całej Europie. Według danych Leaseurope, w 2017 r. wartość umów odnoszących się do leasingu pojazdów osobowych wzrosła w Europie o +9,9 proc. (r/r), dynamika segmentu samochodów dostawczych wyniosła +7,9 proc., podczas gdy transakcje dotyczące maszyn i urządzeń przemysłowych osiągnęły +14,9 proc. wzrost r/r. Dobre wyniki były udziałem także leasingu komputerów i maszyn biurowych (+3 proc. r/r), a jedynie obszar leasingu nieruchomości odnotował, podobnie jak w Polsce, ujemną 3,5 proc. dynamikę (r/r).

Next article