Skip to main content
Home » Edukator przedsiębiorcy » Neutralność klimatyczna firmy – zainteresuj się, zanim cię o to spytają
edukator przedsiębiorcy

Neutralność klimatyczna firmy – zainteresuj się, zanim cię o to spytają

klimatyczna
klimatyczna

Radykalne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Kompensacja wszelkich pozostałych emisji poprzez odbudowę ekosystemów – albo z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych. Działania dla klimatu kojarzymy najczęściej z globalnymi porozumieniami i wynikającymi z nich regulacjami. Czy powinny się nimi zainteresować firmy? Jak najbardziej!

Bartłomiej Kozek

Kierownik działu zielonej transformacji w UNEP/GRID-Warszawa – organizacji, realizującej misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) w Polsce

Globalne koncerny coraz częściej decydują się na przyjmowanie własnych celów, związanych z osiąganiem celów neutralności klimatycznej. W połączeniu ze zmianami legislacyjnymi czy zielonym zwrotem sektora finansowego, stanowić to będzie coraz silniejszy bodziec do tego, by zainteresować się wpływem przedsiębiorstwa na klimat i środowisko.

W polskiej gospodarce, stojącej na małych i średnich firmach, kluczowe staje się zrozumienie, że deklaracje koncernów czy rosnące oczekiwania dotyczące raportowania niefinansowych aspektów ich działalności przekładać się będą również na ich wymagania wobec kontrahentów.

Dobrym tego przykładem jest mierzenie śladu węglowego, a więc poziomów emisji gazów cieplarnianych, za które odpowiada dany podmiot. Mierzenie to odbywa się w trzech zakresach, z czego ostatni – trzeci – dotyczy śladu węglowego w całym łańcuchu wartości firmy.

Oznacza to, że w najbliższych latach również mniejsi przedsiębiorcy zaczną dostawać ze strony swych większych partnerów zapytania o ich wpływ na środowisko czy o działania, które podejmują w celu zmniejszania emisji i wdrażania innych przyjaznych dla środowiska kroków.

Czy polski biznes jest na to przygotowany? Patrząc się na dane z opublikowanego w roku 2020 raportu „Zielona energia dla MŚP” przygotowanego przez Europejski Fundusz Leasingowy, można mieć co do tego wątpliwości.

Największą (36 proc.) grupą wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw okazali się EKOsceptycy, którzy dbają o środowisko przede wszystkim dlatego, że zmuszają je do tego przepisy. Drugą największą liczebnie (26 proc.) okazali się EKOodporni, nie widzący w dbałości o planetę żadnego pożytku biznesowego.

Jeśli tego typu postawy będą się utrzymywać w obliczu już nie tylko skutków kryzysu klimatycznego, takich jak wzrost częstotliwości i natężenia gwałtownych zjawisk pogodowych, ale również rosnących oczekiwań ze strony partnerów biznesowych i konsumentów, wówczas rosnąć będzie ryzyko dla firm, już dziś zmagających się z niełatwą sytuacją gospodarczą, związaną ze skutkami pandemii koronawirusa, wojną w Ukrainie czy rosnącymi cenami.

Czy jest sposób na minimalizację tego typu ryzyk? Jedną z nich jest poszerzanie wiedzy i zrozumienie, w jaki sposób stan środowiska przekładać się może na kondycję poszczególnych branż gospodarki – oraz tego, w jaki sposób dane przedsiębiorstwo najsilniej (pozytywnie bądź negatywnie) wpływa na klimat i środowisko.

W najbliższych latach upowszechniać się będzie raportowanie ESG – wskaźników mierzących wpływ środowiskowy, społeczny czy aspekty funkcjonowania związane z ładem korporacyjnym firm. Mierzenie wpływu jest niezwykle ważnym aspektem działalności gospodarczej, realizowanej w duchu zrównoważonego rozwoju – jeszcze ważniejsze jest jednak zrozumienie, dlaczego jest to tak ważne.

UNEP/GRID-Warszawa, dzięki wsparciu Ambasady USA w Polsce, opracował cykl szkoleń, poświęcony kryzysowi klimatycznemu oraz jego wpływowi na modele biznesowe. Jednym z jego rezultatów jest dostępna do darmowego pobrania publikacja „Pierwsze kroki z klimatem. Poradnik na drodze do neutralności klimatycznej”, w której w przystępny sposób piszemy o aktualnej wiedzy naukowej, wpływie ryzyk klimatycznych na działalność gospodarczą oraz o tym, w jaki sposób rozpocząć włączanie troski o środowisko do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do lektury materiału, dostępnego pod adresem: climateleadership.pl/sustainableLeadersHub.

Next article