Skip to main content
Home » Edukator przedsiębiorcy » Nowa podstawa programowa szansą dla przedsiębiorców
edukator przedsiębiorcy

Nowa podstawa programowa szansą dla przedsiębiorców

przedmiot
przedmiot

Od września w szkołach ponadpodstawowych będzie dostępny nowy, obowiązkowy przedmiot – Biznes i Zarządzanie. Wielu z ekspertów upatruje w nim szansę nie tylko dla młodych ludzi, ale również dla już działających i przyszłych przedsiębiorców.

Waldemar Zbytek

Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

Od kilkunastu lat związany z projektami edukacyjnymi sektora finansowego; współtwórca kilkunastu projektów edukacji ekonomicznej realizowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, szkołami, uczelniami i samorządami, w tym Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” i Programu „Bankowcy dla Edukacji” – jednych z największych tego typu projektów w Europie; inicjator współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej z ponad 400 jednostkami samorządu terytorialnego i kilkuset instytucjami finansowymi oraz publicznymi; pomysłodawca i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej – 2024; uczestniczy w pracach zespołu d/s edukacji finansowej MF a także w procesach przygotowania i wdrażania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej i nowego przedmiotu szkolnego biznes i zarządzanie.

Od kilkunastu lat związany z projektami edukacyjnymi sektora finansowego; współtwórca kilkunastu projektów edukacji ekonomicznej realizowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, szkołami, uczelniami i samorządami, w tym Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” i Programu „Bankowcy dla Edukacji” jednych z największych tego typu projektów w Europie; inicjator współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej z ponad 400 jednostkami samorządu terytorialnego i kilkuset instytucjami finansowymi oraz publicznymi; pomysłodawca i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024; uczestniczy w pracach zespołu d/s edukacji finansowej MF a także w procesach przygotowania i wdrażania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej i nowego przedmiotu szkolnego biznes i zarządzanie.

Jakie jest pana zdanie na temat nowego przedmiotu w podstawie programowej Biznes i Zarządzanie? Jakich korzyści upatruje pan w tej zmianie?

Wdrażanie nowego przedmiotu Biznes i Zarządzanie jest tak naprawdę zamianą dotychczasowych zajęć z Podstaw Przedsiębiorczości. Jest to zmiana rewolucyjna, ale bardzo potrzebna i korzystna dla całego procesu edukacji w zakresie finansów, przedsiębiorczości, biznesu. Rewolucja ta stawia zarówno przed szkołą, jak i przed przedsiębiorcami wyzwania, ponieważ nowe podejście do edukacji w szkołach ponadpodstawowych obejmuje przede wszystkim zwiększoną liczbę godzin zajęć. Po drugie bardzo ważnym elementem stanie się silniejsze zaangażowanie obecnych przedsiębiorców, praktyków biznesu w realizacji tej edukacji. W grę wejdą nie tylko branże związane z finansami, ale każde, w których można rozwinąć biznes, po to, by młodzież zetknęła się z tym środowiskiem i mogła odbyć praktyki. Dlatego z tego miejsca chciałbym zaapelować do przedsiębiorców, by zainteresowali się tymi zmianami oraz podjęli próbę nawiązania takich relacji i kontaktu ze szkołami ponadpodstawowymi. Mogą oni realnie pomóc szkołom i nauczycielom w lepszym przygotowaniu młodzieży do prowadzenia biznesu. Zajęcia te mogą również wspierać młodych ludzi w sprawniejszym funkcjonowaniu w życiu, nie tylko biznesowym. Przedsiębiorczym trzeba być przecież zawsze, prowadząc szkołę, organizację pozarządową czy też nawet ośrodek kultury.

Dlaczego jest to tak ważne, by przedsiębiorcy brali czynny udział w realizacji tego projektu?

Młodzież lepiej przygotowana będzie stanowić skuteczniejszą i efektywniejszą kadrę dla obecnych przedsiębiorców. Dobrze wyedukowany pracownik to też mniej energii i środków wydanych na jego dokształcanie. Nie ma też dobrego pracownika bez podstaw przedsiębiorczych – bez nastawienia na rozwój i realizację celów. Takich właśnie kwestii uczą się młodzi ludzie na Podstawach Przedsiębiorczości, a od września w znacznie rozszerzonej wersji na Biznesie i Zarządzaniu. Powinno być to zatem wyzwanie nie tylko polskich szkół, ale i całej polskiej gospodarki. Jest to jedyny sposób, aby przy obecnej tendencji demograficznej w przyszłości tą mniejszą liczbą pracowników udało się rozwijać dalej gospodarkę.

Co jeszcze może zyskać środowisko biznesowe na współpracy z polskimi szkołami w ramach nowego przedmiotu?

Kolejną korzyścią, tym razem krótkoterminową, będzie poznanie przez przedsiębiorcę rynku młodych pracowników. Będą to przecież nastolatkowie wchodzący niedługo na rynek pracy. W związku z tym, wiedząc, jak trudno jest obecnie pozyskać dobrego pracownika, kontakt z młodymi ludźmi i poznanie ich na poziomie realizacji projektu w ramach lekcji będzie tutaj nieoceniony. Nie możemy też mówić o rozwoju biznesów w Polsce w przyszłości, jeśli będziemy mieli nieefektywnie funkcjonujące wszystkie możliwe instytucje. Musimy zatem postarać się, by te przyszłe pokolenia sprawnie funkcjonowały, pozyskiwały dobra oraz zarabiały na nasze emerytury.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo dotrzeć do młodzieży. Dlatego, w ramach Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, będziemy wdrażać projekty wspierające polskich przedsiębiorców, którzy będą chcieli nawiązać współpracę ze szkołami w postaci materiałów i warsztatów.

Więcej informacji o nowym przedmiocie znaleźć można na stronie: biznesizarzadzanie.pl.

Next article