Skip to main content
Home » Edukator przedsiębiorcy » Dokąd zmierza biznes?
zrównoważony rozwój

Dokąd zmierza biznes?

zrównoważony rozwój
zrównoważony rozwój
Konieczna

Katarzyna Konieczna

Senior HR Auditor

„Zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń”. To zdanie trafnie oddaje istotę zrównoważonego rozwoju a pochodzi z raportu, który w 1987 roku opublikowała Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju.

Podstawą tej idei są trzy filary równowagi: rozwój gospodarczy, rozwój społeczny oraz ochrona środowiska. Mniej formalnymi filarami są zysk, planeta i ludzie. Zatem jak połączyć i w jaki sposób skupić się na tych trzech zasobach, aby tworzyć je i rozwijać w sposób zrównoważony?

Wpływ zrównoważonego rozwoju na biznes

W 2012 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała 17 celów zrównoważonego rozwoju, które świat ma osiągnąć do 2030 roku. Te cele wpłynęły na sposób postrzegania i działania zarówno rządów, korporacji jak i zwykłych obywateli. Wiele organizacji posiada określony na poziomie strategii biznesowej cel społeczny, który wyjaśnia sposób, w jaki firma generuje wartość finansową, społeczną i środowiskową poprzez swoje działania biznesowe. Organizacje zobowiązują się prowadzić swój biznes uwzględniając np. dążenie do minimalizacji negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko poprzez przejście na energię odnawialną i poprawę efektywności energetycznej biur, inwestycje w projekty mające na celu ogranizaczenie CO2, wprawadzanie zmian w łańcuchach dostaw, aby zminimalizować ślad węglowy, gospodarowanie odpadami, czy ograniczanie podróży służbowych.

Spółki giełdowe mają obowiązek publikować informacje o swoich zachowaniach środowiskowych, społecznych i ładzie korporacyjnym (ESG). Oznacza to, że są teraz rozliczane z wpływu swoich działań na zrównoważony rozwój.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a zrównoważony rozwój

Pojęcie zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainability) jest pojęciem szerszym niż społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) chociaż czasami oba pojęcia są mylone lub używane zamiennie. Zrównoważony rozwój jest długoterminowym kryterium analizy wszystkich działań podejmowanych przez firmę, zarówno jeśli chodzi o wpływ na środowisko nawet najmniejszego procesu produkcyjnego, zgodności praktyk nie tylko z prawem ale i dobrymi obyczajami, czy długotrwałych relacji i partnerstwa z podmiotami społecznymi. CSR jest także kryterium pewnego społecznego czy środowiskowego działania, ale najczęściej sprowadza się do ulepszania stanu na dziś, podejmowania jednorazowych akcji bez zmiany podejścia do biznesu. Przykładem mogą być organizacje, które sprzedają produkty ekologiczne, produkowane w fabrykach, które zatruwają środowisko. Zatem można powiedzieć, że CSR patrzy na to, co dzieje się teraz, zaś perspektywa lepszej przyszłości jest domeną zrównoważonego rozwoju. To tak jakby dać człowiekowi rybę albo nauczyć go ją łowić.

Rola HR w zrównoważonym rozwoju

W naszym ostatnim badaniu Top Employers dotyczącym najlepszych praktyk HR zauważyliśmy, że 89 proc. badanych firm na całym świecie czyni odpowiedzialność społeczną ważnym elementem swojej działalności. Organizacje zdają sobie sprawę, że osiągnięcie sukcesu w każdym z obszarów zrównoważonego rozwoju wiąże się z zaangażowaniem działów HR i wszystkich pracowników. Dlatego też podejmowane są różne inicjatywy proekologiczne oraz projekty, które mają na celu zwiększenie świadomości w temacie zrównoważonego rozwoju. Top Employers wprowadzają programy skupiające się na dobrostanie psychicznym pracowników, akcje wolontariatu dotyczące np. sadzenia lasów, sprzątania, renowacji, kierowanie się zasadami ekologii w zakupach, nowoczesne eko rozwiązania w biurach, ule dla pszczół, rozwiązania zapewniające oszczędność energii, segregację odpadów, redukcję plastiku i użytkowanie tylko wody z kranu, propagowanie redukcji CO2, również poprzez zachęcanie pracowników do aktywności sportowych (chód, bieganie, rower).

Dziś już wiadomo, że wdrażane praktyki w obszarze zrównoważonego rozwoju będą podstawą do redefiniowania marki pracodawcy, co z kolei wpłynie na wszystkie procesy HR, identyfikację i przyciąganie nowych talentów do firmy oraz stawanie się tzw. pracodawcą z wyboru. Istotne jest to, aby pamiętać, że nie jest to temat, który można odłożyć na później, konieczne jest zaangażowanie się w niego już teraz.

Next article