Skip to main content
Home » Edukator przedsiębiorcy » Wybierz dobrze i bądź w gotowości
edukator przedsiębiorcy

Wybierz dobrze i bądź w gotowości

ubezpieczeniowa
ubezpieczeniowa

Przestój w produkcji, kradzież lub zniszczenie majątku firmy, to tylko niektóre z zagrożeń, które mogą napotkać przedsiębiorcy. Związane z nimi koszty okazują się często tak wysokie, że mogą wpłynąć na płynność finansową zakładu. Właściciele firm powinni zdawać sobie sprawę z potencjalnych problemów i rozważyć skorzystanie z odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.

Rafał Mańkowski

Ekspert-analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń

Majątek polskich firm wart jest 2,8 bln zł i składają się na niego m.in. maszyny, budynki oraz środki obrotowe w postaci zapasów, należności i inwestycji krótkoterminowych. Tak wynika z raportu „Jak ubezpieczenie zmieniają Polskę i Polaków”, przygotowanego przez Deloitte na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń. Około 60 proc. tego majątku jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Najbardziej przezornymi przedsiębiorstwami są duże firmy – niemal wszystkie posiadają ochronę ubezpieczeniową od pożarów i innych żywiołów. Wachlarz zagrożeń jest jednak dużo szerszy.

Przestój w produkcji

Zdarzenia losowe poza stratami w majątku, powodują także utratę korzyści finansowych przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie mienia pokrywa koszty związane z odtworzeniem zniszczonego majątku, nie wyrównuje jednak strat finansowych związanych z przerwą w działalności gospodarczej. Pewność rekompensaty zapewnia w tym przypadku polisa od utraty zysku. Ubezpieczenie takie zakłada ochronę w przypadku strat wynikających z konieczności ponoszenia kosztów stałych pomimo zaniechania lub ograniczenia działalności gospodarczej. Dodatkowo obejmuje te wynikające ze wzrostu kosztów produkcji poniesionych na wznowienie działalności po zaistnieniu szkody majątkowej.

Bezpieczny ładunek

Na rynku dostępne są polisy jednostkowe stosowane zazwyczaj w transporcie konkretnego ładunku lub ubezpieczenia pakietowe zapewniające pełny zakres ochrony określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Firmy ubezpieczeniowe umożliwiają także zakup polisy od wszystkich ryzyk. Obejmuje ona wsparcie finansowe w razie uszkodzenia mienia w wyniku wszystkich zdarzeń i okoliczności, które nie zostały wyłączone z zakresu ochrony. Poszczególne produkty różnią się między sobą listą wyłączeń, dlatego przed podpisaniem umowy, należy dokładnie sprawdzić zapisy warunków ubezpieczenia.

Poza standardową ochroną

Na rynku można spotkać się z doradztwem dla przedsiębiorców w kwestiach związanych z programami ubezpieczeniowymi. Mowa tu o systemach zarządzania ryzykiem, planach ciągłości działania czy też wycofania produktów niebezpiecznych z rynku. Ubezpieczyciele wprowadzają również do polityki bezpieczeństwa firm nowinki technologiczne. Przykładowo, coraz mocniej wspierają obszar bezpieczeństwa flot pojazdów, badając istniejące procedury, propagując szkolenia kierowców czy menedżerów flot. Dodatkowo dostępne są rozwiązania takie jak audyty termowizyjne. Pozwalają one na identyfikację miejsc, w których może dojść do powstania pożaru i są oferowane przez spółki doradcze zajmujące się pomiarem i zarządzaniem ryzykiem.

Na co zwrócić uwagę

Wybierając ubezpieczenie warto kierować się przede wszystkim jego zakresem. I tutaj przedsiębiorca powinien mieć na uwadze szczególnie ten majątek, którego zniszczenie lub uszkodzenie mogłoby praktycznie uniemożliwić dalsze prowadzenie działalności operacyjnej firmy. Dopiero, gdy ustalimy na jakiej ochronie nam zależy, należy przejść do porównywania ofert różnych ubezpieczycieli. Następnie szczegółowo przeanalizować OWU i zapisy umowy oraz zadbać, aby znalazły się w niej wszystkie ważne dla nas punkty.

Next article