Skip to main content
Home » Edukator przedsiębiorcy » Zarządzanie flotą w MŚP
edukator przedsiębiorcy

Zarządzanie flotą w MŚP

flotą
flotą

Temat zarządzania flotą samochodową w sektorze MŚP jest warty zainteresowania.

Mateusz Zaleśny

Członek Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych

Do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw należy przeważająca większość firm obecnych na rynku w Polsce. Jest to obszar, który ma ogromny potencjał rozwoju. Dotyczy to również flot samochodowych będących w posiadaniu lub użytkowaniu firm z sektora MŚP oraz usług z nimi związanych. Potencjał widoczny jest w szczególności w usługach finansowania, a dokładniej leasingu.

Wyniki badania SAFE, które zostało wykonane pod koniec 2017 r. na zlecenie Komisji Europejskiej wskazują, że 60 procent polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP uważa leasing za najważniejsze źródło finansowania inwestycji. Oszacowania Związku Polskiego Leasingu przedstawiają natomiast przedsiębiorstwa MŚP jako najliczniejszą grupę klientów firm leasingowych.

Świadomość właścicieli oraz zarządzających spółkami MŚP, dotycząca form finansowania inwestycji jaką jest flota samochodowa, z roku na rok jest coraz większa. Duża część firm z tego sektora, nabywając nowe pojazdy, korzystała lub korzysta z leasingu, ponieważ jest to forma finansowania bardzo konkurencyjna do kredytu bankowego. W przypadku leasingu przedsiębiorcy mają możliwość decydowania o poziomie kosztów jakie są w stanie ponieść finansując pojazd. Mogą to robić poprzez wybór okresu trwania umowy, ponieważ opłata leasingowa jest w całości kosztem uzyskania przychodu.

Małe i średnie przedsiębiorstwa przeważnie posiadają od kilku do kilkudziesięciu samochodów, co w porównaniu z dużymi firmami jest niewielką ilością. Właściciele oraz zarządzający zauważyli jednak, że nawet mała ilość samochodów potrafi wygenerować wysokie koszty, a odpowiednie zarządzanie flotą samochodów firmowych pozwoli osiągnąć spore oszczędności.

Jedną z największych składowych kosztów posiadania pojazdów w przedsiębiorstwie jest paliwo i na tym elemencie można zaoszczędzić najwięcej. W pierwszej kolejności istotne jest znalezienie dostawcy, z którym będziemy chcieli podpisać umowę. Podczas negocjacji warunków takiej umowy na podstawie prognozowanego zapotrzebowania na paliwa ustalimy rabaty kwotowe lub procentowe od ich zakupów.

Kolejnym dobrym pomysłem ograniczenia zużycia paliwa oraz jednocześnie podniesienia bezpieczeństwa pracowników korzystających z samochodów służbowych jest zorganizowanie dla swoich kierowców szkoleń z bezpiecznej oraz ekologicznej jazdy. W tym pomogą przedsiębiorcom funkcjonujące na polskim rynku szkoły jazdy, które dysponują wykwalifikowaną kadrą. Z czystym sumieniem mogę polecić takie szkolenia, ponieważ mając okazję uczestniczyć w nich razem ze współpracownikami spotkałem się z bardzo pozytywnymi opiniami.

Trzecim sposobem ograniczającym zużycie paliwa oraz podnoszącym bezpieczeństwo wśród kierowców samochodów służbowych są systemy telematyczne, potocznie nazywane „GPS”. Umiejętne użycie takiego rozwiązania przyniesie wymierne korzyści zarówno dla firmy jak i dla samych pracowników. Firmy oferujące systemy telematyczne skupiają się obecnie na odczycie sposobu jazdy danego kierowcy, a następnie jego ocenie. Gwarantuję, że stworzenie rankingu najlepszych kierowców wśród pracowników aktywuje wśród nich zdrową rywalizację, a to zmotywuje ich do bezpiecznej, a co za tym idzie – ekonomicznej jazdy.

Zarządzający flotą samochodową w firmach MŚP coraz częściej sięgają do rozwiązań optymalizujących procesy i koszty obsługi pojazdów służbowych. Są to na przykład umowy serwisowe z siecią niezależnych warsztatów samochodowych rozlokowanych w całej Polsce. Najpopularniejsze marki flotowe na polskim rynku również oferują programy serwisowe dla przedsiębiorstw, ujednolicając stawki i rabaty we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów danej marki w Polsce. Ze swojego doświadczenia mogę stwierdzić, że jest to jedno z lepszych rozwiązań na utrzymanie kosztów serwisowania pojazdów na stałym poziomie, niezależnie od miejsca wykonywania usługi. W ramach umowy można wynegocjować stałe stawki za roboczogodzinę pracy i rabaty na poszczególne grupy części samochodowych. Dodatkowo zapewniona jest określona jakość napraw oraz gwarancja do wykonanej usługi serwisowej.

Przy okazji optymalizacji procesu i kosztów serwisu mechanicznego pojazdów możliwa jest również optymalizacja procesu likwidacji szkód. Działanie to ma na celu zmniejszenie szkodowości we flocie firmowej oraz zwiększenie jej mobilności. Taka umowa gwarantuje sprawne przeprowadzenie procesu naprawy blacharsko-lakierniczej, rozpoczynając od wskazania warsztatu, w którym odbędzie się naprawa, poprzez sprawdzenie zasadności pozycji kosztorysu sporządzonego przez serwis, a kończąc na kontroli jakości wykonanej usługi. Nadmienię także, że usługodawca przejmuje na siebie wszystkie kwestie formalne związane z przygotowaniem dokumentacji dla ubezpieczyciela. W wyniku takich działań przedsiębiorstwo obniża szkodowość, która ma istotny wpływ na składkę ubezpieczeniową.

Temat zarządzania flotą samochodową w sektorze MŚP jest warty zainteresowania, ponieważ pomaga wygenerować znaczne oszczędności. Dostawcy coraz chętniej oferują usługi optymalizujące procesy, które dotychczas zarezerwowane były tylko dla dużych flot. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów posiadania samochodów służbowych nawet w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Next article