Skip to main content
Home » Faktoring i leasing » Leasing to nie tylko samochody
faktoring i leasing

Leasing to nie tylko samochody

finansowania
finansowania

Czasy, kiedy leasing był tożsamy z finansowaniem pojazdu osobowego dawno minęły.

Andrzej Sugajski

Andrzej Sugajski

Dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu

Pojazdy osobowe i dostawcze, pojazdy ciężarowe, maszyny, sprzęt IT czy nieruchomości to zaledwie ogólne nazwy kategorii, pod którymi kryją się aktywa finansowane przez firmy leasingowe. W praktyce wyleasingować można niemal wszystko.

Czym jest leasing?

Definicja leasingu sformułowana w Kodeksie Cywilnym precyzuje, że leasing polega na sfinansowaniu przez firmę leasingową zakupów podlegających amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów i oddanie ich leasingobiorcy w użytkowanie na określonych, w pisemnej umowie, warunkach. Umowa leasingowa reguluje takie kwestie, jak czas trwania kontraktu czy wysokość ratalnych opłaty (rat leasingowych). Owe środki trwałe, nazywane przez przedstawicieli branży leasingowej aktywami, budują urozmaicony obraz polskiego rynku leasingu.

Kluczowe kategorie rynku

Struktura polskiego rynku leasingu pozostaje w miarę zrównoważona. Pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony odpowiadają za ok. 1/3 rynku. Kolejna część odnosi się do transakcji dotyczących maszyn i urządzeń, liczonych łącznie ze sprzętem IT. Ostatni segment, wydzielony w statystykach Związku Polskiego Leasingu, odnosi się do środków transportu ciężkiego. Te trzy najważniejsze kategorie odpowiadają, w różnych okresach, za ok. od 97 proc. rynku leasingu. Dla rozwoju polskiego rynku dużo mniejsze znaczenie ma leasing nieruchomości.

Transakcje leasingowe dotyczące pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony (OSD) w dalszym ciągu mają istotny wpływ na rozwój rynku. W grupie pojazdów OSD przeważają pojazdy osobowe nad dostawczymi, a wśród samochodów osobowych wyróżniają się pojazdy z segmentu premium. Przy czym leasingiem pojazdów osobowych i dostawczych zainteresowani są przedsiębiorcy działający w wielu różnych sektorach rynku, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Innym obszarem, w którym specjalizują się przedstawiciele branży leasingowej jest transport ciężki. Firmy transportowe przy udziale leasingu finansują ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, jednak do tej kategorii zaliczane są także samoloty, statki czy środki transportu kolejowego.

Leasing umożliwia wreszcie finansowanie zakupów maszyn i urządzeń łącznie ze sprzętem IT. Wśród maszyn należy wyróżnić maszyny rolnicze, z tym zastrzeżeniem, że rolnicy będący beneficjantami środków rolniczych chętniej finansują je przy pomocy pożyczki inwestycyjnej niż za pośrednictwem leasingu. Inne finansowane przez branżę leasingową maszyny wspierają produkcję tworzyw sztucznych czy obróbkę metali. Dużym zainteresowaniem cieszy się także finansowanie sprzętu budowalnego, jednak wyniki branży leasingowej w tym sektorze są uzależnione od koniunktury w budownictwie i ściśle z nią powiązane.

Korzyści leasingu

Przedsiębiorcy korzystający z zewnętrznego finansowania udzielanego przez firmy leasingowe mogą za jego pośrednictwem nabyć zarówno nowy, jak i używany sprzęt. Konstrukcja leasingu umożliwia firmom korzystanie z dóbr trwałych w zamian za ratalne czynsze. Ten instrument finansowy w opinii przedsiębiorców jest z jednej strony produktem bardziej elastycznym od kredytu, a z drugiej zapewniającym bezpieczeństwo transakcji. Leasing nie obciąża płynności finansowej firmy, nie wymaga też od przedsiębiorcy zaangażowania kapitału, wymaganego przy finansowaniu środków trwałych. Dodatkowo przedsiębiorcy zwracają uwagę na rabaty wynegocjowane u dostawców przedmiotów leasingu, czy możliwość skorzystania z serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Next article