Skip to main content
Home » Faktoring i leasing » Rozwinąć skrzydła dzięki faktoringowi
faktoring i leasing

Rozwinąć skrzydła dzięki faktoringowi

pozyskiwanie środków
pozyskiwanie środków
Jerzy Dąbrowski

Jerzy Dąbrowski

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Wierzytelności są składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Dzięki niemu przedsiębiorca nie musi czekać na płatność od kontrahenta. Może oddać tę należność firmie faktoringowej, a w zamian otrzyma finansowanie.

Przedsiębiorcy poszukujący środków na działalność mogą obecnie korzystać z coraz szerszej palety rozwiązań. Jednym z nich jest faktoring. To wygodny sposób pozyskiwania środków, a przy tym doskonała forma zabezpieczenia przez ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów.

Polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent płaci w odroczonym terminie za dostarczony towar lub usługę, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy większą część pieniędzy wynikających z faktury, a w przypadku kiedy odbiorca towaru zwleka z płatnością, podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Oferta jest łatwo dostępna, ponieważ uzyskanie finansowania opiera się w niej wyłącznie na wystawionych fakturach. Dzięki swej przystępności zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców i stała się najszybciej rozwijającą się usługą finansową. Obecnie korzysta z niej już 17 tysięcy firm.

Szczególną grupę stanowią wśród nich mikroprzedsiębiorstwa. Posiadają duży potencjał, wyróżniają się często atrakcyjną ofertą i szybkością działania. Są jednak narażone na ryzyko utraty płynności powodując kolejne problemy w całym łańcuchu dostaw, a tym samym potęgując zatory płatnicze. Aby się prawidłowo rozwijać potrzebują zewnętrznych źródeł finansowania. Takim właśnie jest mikrofaktoring. Charakteryzuje się uproszczonym podejściem do analizy finansowej. Bada się w niej jedynie aspekty najistotniejsze z punktu widzenia zachowania płynności firmy. Faktoring gwarantuje usprawnienie przepływu należności, a co za tym idzie – gwarancję płynności finansowej, niezbędnej do rozwijania biznesu.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca może wręcz dać swoim kontrahentom więcej czasu na zapłatę. Wpływa to także na wzrost składanych u niego zamówień, ponieważ odbiorcy doceniają tego rodzaju elastyczność.

Natychmiastowy dostęp przedsiębiorcy do finansowania sprawia, że nie musi już czekać na zapłatę ze strony kontrahentów. Środki otrzyma od faktora nawet w dniu wystawienia faktury. W ten sposób poprawia swoją płynność finansową i może na bieżąco regulować własne zobowiązania, co z kolei buduje wiarygodność płatniczą, a niekiedy pozwala także na osiągnięcie dodatkowych przychodów.

Co ciekawe, korzystanie z faktoringu wpływa motywująco na odbiorców. Są oni powiadamiani o tym, że dostawca korzysta z finansowania. Z analiz wynika, że stają się dzięki temu znacznie bardziej zdyscyplinowani w podejściu do płatności faktur.

Bywa że przedsiębiorcy decydują się skorzystać z kredytów obrotowych w sytuacjach, gdy faktoring byłby znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Dzieje się tak w wyniku błędnego przekonania, że usługa ta jest dużo droższa. Nic bardziej mylnego.

Koszt finansowania w ramach faktoringu jest porównywalny z ceną kredytu. Jednak faktoring zawiera w sobie szereg usług, które usprawniają płatności faktur. Jest przy tym o wiele łatwiejszy w uzyskaniu, ponieważ nie wymaga przedstawiania zabezpieczeń. Środki na finansowanie działalności trafiają do przedsiębiorcy szybciej, co pozwala znacznie zaoszczędzić czas.

Next article