Home » Finanse » Banki wspierają rozwój polskich przedsiębiorców
finanse

Banki wspierają rozwój polskich przedsiębiorców

Przedsiębiorców
Przedsiębiorców

Związek pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami finansowymi jest bardzo silny. Z jednej strony, produkty i usługi skierowane do biznesu stanowią jeden z fundamentów funkcjonowania banków, z drugiej strony przedsiębiorcy rozwijają swoją działalność dzięki pozyskanemu od banków finansowaniu.

Paweł Minkina

Doradca Zarządu Związku Banków Polskich

Chociaż kredyt bankowy wciąż w Polsce nie jest tak częstą formą rozwoju przedsiębiorstwa, jak w innych krajach europejskich, to pod tym względem podejście przedsiębiorców zmienia się. Co ważne, im większa firma, tym popularniejsze jest wykorzystywanie finansowania zewnętrznego. Zdecydowana większość przedsiębiorców obecnie wskazuje, że planowane inwestycje w przedsiębiorstwie związane są ze zwiększeniem możliwości produkcyjnych, nieco mniej z zakupem nowych technologii oraz możliwymi badaniami. Wśród innych form finansowania inwestycji, prócz środków własnych i kredytu, przedsiębiorcy wykorzystują m.in. również środki pozyskane dzięki funduszom unijnym, finansują się poprzez leasing, a w zdecydowanie mniejszej skali emisję akcji, obligacje korporacyjne czy pozyskanie inwestora strategicznego.

Jednak zapewnienie płynności czy rozwój w oparciu o kredyt, to zaledwie fragment relacji między przedsiębiorstwem a bankiem. Równie istotną wartością jest łatwość i sposób obsługi projektów finansowych. Obecnie w przeważającej mierze kontakt przedsiębiorcy z bankiem realizuje się poprzez bankowość elektroniczną. Internet zapewnia niemal stały dostęp przedsiębiorcy do informacji o jego finansach, co zdecydowanie skraca szybkość decyzji. Obszar bankowości elektronicznej dynamicznie się rozwijał w ciągu ostatnich lat, a wymagania biznesu w tym zakresie stale rosną.

Przedsiębiorcy oczekują funkcjonalnych systemów obsługi i przyjaznych platform internetowych. W połowie 2018 roku liczba klientów MŚP posiadających dostęp do bankowości internetowej wynosiła 2,34 mln, gdy jeszcze w 2010 roku rachunków takich było 1,6 mln. Zgodnie z danymi na koniec czerwca 2018 roku, 62 proc. przedsiębiorców korzysta z bankowości elektronicznej co najmniej raz w miesiącu. Warto również podkreślić, że im przedsiębiorca ma częstsze kontakty z bankiem, to lepiej ocenia sektor bankowy. Przedsiębiorcy, którzy w szerszym zakresie korzystają z produktów finansowych, raczej dobrze oceniają banki działające w Polsce, jak i banki, z których usług korzystają. Jak wynika z cyklicznych badań opinii, najwyższe oceny banków formułowane są przez średnie firmy.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, finanse online to również możliwość oferowania konkurencyjnych usług i produktów, a przede wszystkim szybszy czas realizacji transakcji. W tym zakresie należy szczególną uwagę zwrócić na kwestie bezpieczeństwa elektronicznego. Zarówno korzystając z bankowości internetowej prywatnie, jak i służbowo, bezwzględnie należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Korzystając z płatności lub bankowości elektronicznej poprzez komputer i urządzenia mobilne, należy zadbać o instalację programu antywirusowego oraz jego częstą aktualizację. Okresowo dokonywać skanowania systemu w celu wykrycia niepożądanych wirusów i innych zagrożeń czy też unikać instalowania darmowych programów i aplikacji, poprzez które można zainfekować komputer.

Next article