Home » Finanse » Faktoring – mity i fakty
finanse

Faktoring – mity i fakty

mity
mity

Gotówka od zaraz w zamian za faktury – to najprostsza i najkrótsza definicja faktoringu. Pomaga on prowadzić każdy biznes, dzięki gwarancji płynności finansowej i zwiększeniu elastyczności wobec kontrahentów. Jednak wokół tej usługi narosło wiele mitów. Spróbujmy je rozwiać.

Konrad Klimek

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Faktoring to dla przedsiębiorców wygodny sposób pozyskiwania środków na finansowanie bieżącej działalności. Jest przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przez ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Oferta jest łatwo dostępna, ponieważ uzyskanie finansowania opiera się w niej wyłącznie na wystawionych fakturach. Dzięki swej przystępności zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców i stała się najszybciej rozwijającą się usługą finansową.

Przynosi ona przedsiębiorcy wiele korzyści. Oferuje dostęp do środków na bieżącą działalność, przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów i jest łatwy w uzyskaniu. Najważniejsze zalety faktoringu to:

1. PODNIESIENIE ELASTYCZNOŚCI W PODEJŚCIU DO TERMINÓW PŁATNOŚCI

Czas, jaki przedsiębiorca może dać swoim kontrahentom na zapłatę może być dzięki faktoringowi dopasowany, w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji kontrahenta. Wpływa to m.in. na wzrost składanych u niego zamówień.

2. POPRAWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Dzięki łatwo i szybko uzyskanym środkom, przedsiębiorca może na bieżąco regulować własne zobowiązania.

3. MOTYWOWANIE KONTRAHENTÓW DO REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ

Partnerzy biznesowi przedsiębiorcy są powiadamiani o tym, że korzysta on z faktoringu. Z analiz wynika, że kontrahenci stają się dzięki temu bardziej zdyscyplinowanymi płatnikami.

4. NIEOGRANICZONA ILOŚĆ GOTÓWKI

Wraz z rozwojem firmy, wzrostem sprzedaży oraz liczby i wartości wystawionych faktur, przedsiębiorca może korzystać z rosnącej puli środków.

5. NATYCHMIASTOWY DOSTĘP DO FINANSOWANIA

Przedsiębiorca nie musi czekać na środki. Może ją otrzymać nawet w dniu wystawienia faktury.

Jednak wokół faktoringu narosło wiele mitów, które należy rozwiać.

Oto najważniejsze z nich:

MIT: FAKTORING JEST DROGI

FAKT: CENA FAKTORINGU JEST PORÓWNYWALNA Z CENĄ KREDYTU

Bywa, że przedsiębiorcy decydują się skorzystać z kredytów obrotowych w sytuacjach, gdy faktoring byłby znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Dzieje się tak w wyniku błędnego przekonania, że usługa ta jest droższa. Nic bardziej mylnego.

Koszt finansowania w ramach faktoringu jest porównywalny z ceną kredytu. Jednak faktoring zawiera w sobie szereg dodatkowych usług i zalet, które wyróżniają go na tle kredytu, m.in. ocenę jakości kontrahentów, ich dyscyplinowanie. Jest przy tym o wiele łatwiejszy w uzyskaniu, ponieważ nie wymaga twardych zabezpieczeń, których ustanowienie jest również kosztowne.

MIT: FAKTORING TO WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

FAKT: FAKTORING TO FINANSOWANIE POŁĄCZONE Z ADMINISTROWANIEM NALEŻNOŚCIAMI

Zdarza się, że w wyniku negatywnych doświadczeń z kontrahentami zalegającymi z płatnościami, przedsiębiorca decyduje się na przyjrzenie się bliżej usługom faktoringu. Oferta ta nie jest jednak formą windykacji należności.

Fakt, że firma faktoringowa przejmuje ryzyko płatnicze nie oznacza, że zajmuje się ona odzyskiwaniem pieniędzy. Pomaga ona przedsiębiorcy w uzyskaniu natychmiastowego finansowania, a ponadto bierze na siebie cały proces administrowania należnościami.

MIT: FAKTORING JEST DLA DUŻYCH PODMIOTÓW

FAKT: FAKTORING TO USŁUGA DLA WSZYSTKICH FIRM

Innym mitem, który wśród przedsiębiorców jest dość powszechny, jest przeświadczenie, że faktoring jest ofertą wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw. Tymczasem skala prowadzonej działalności nie ma w tym przypadku znaczenia.

Usługa jest dostępna dla wszystkich firm, które mają trwałe relacje biznesowe ze swoimi kontrahentami i udokumentowane należności.

W praktyce faktoring polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent ma odroczony termin płatności i dodatkowo zwleka z płatnością za dostarczony towar lub usługę, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolni.

Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy większą część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód rozwijać swój biznes.

Next article