Skip to main content
Home » Finanse » Fintechom w Polsce jest trudniej
finanse

Fintechom w Polsce jest trudniej

bankowością
bankowością

Łączenie międzynarodowych rozwiązań fintechowych z bezpieczną i zaufaną bankowością polską jest potencjalnie najmocniejszym elementem przyszłości sektora.

Joanna Wośkowska

Sekretarz Forum Technologii Bankowych Związek Banków Polskich

Bank w takim modelu staje się platformą konsolidującą wiele usług, w tym dynamicznych usług dostarczanych przez zewnętrzne firmy. W sektorze zaobserwować można powstanie szeregu projektów mających na celu rozpoznanie, wsparcie i finalnie inwestowanie w poszczególne rozwiązania. Niektóre banki współpracę w zakresie innowacji finansowych wysuwają poza centralę i tworzą dedykowane spółki, w celu zachowania zwinności i szybkość działania, ale i ograniczenia ryzyka związanego ze współpracą z fintechami.

Jak wynika z danych, tylko co piąty bank w Polsce (a co trzeci na świecie) kupuje usługi i produkty od fintech-ów. To dlatego, że polski sektor bankowy jest liderem w zakresie wykorzystania nowych technologii. Chociażby bankowość mobilna i internetowa, która mogłaby być wspierana przez usługi fintechów jest w naszym kraju na wysokim poziomie. Oczywiście istnieją różnice i można mówić o lepszych i gorszych aplikacjach, ale nie ma sytuacji takiej jak dla przykładu w Hiszpanii gdzie zewnętrzny dostawca wyposaża bank w interface.

Dla sektora rozwój branży fintech to bodziec do wprowadzania kolejnych innowacji. I tu nie bez znaczenia pozostaje rola tych, bez których era cyfryzacji w bankowości mogła by nie nastać. W polskim sektorze bankowym pracuje grupa menadżerów, która wie jak ten biznes bezpiecznie realizować dostarczając odpowiednie wyniki swoim akcjonariuszom, a przy tym szybko wprowadzając innowacje i szybko reagując na to jak zachowują się klienci. Sukces banków zależy od skupienia wszystkich produktów i usług wokół potrzeb klienta i znalezienia punktu równowagi w którym klient i bank osiągnie korzyść z zastosowania danej technologii. Dlatego banki nie oczekują rozwiązań przełomowych, ale takich które koncentrują się na poprawie operacji. Z pewnością polem do przyjaznej współpracy pomiędzy bankiem a fintechem są rozwiązania agregujące, konsolidujące i analizujące dane.

Rozwój branży fintech to dla polskich banków sporo szans i trochę zagrożeń. Szczególnie jeśli banki nie zaczną budować nowej jakości poprzez łączenie umiejętności bankowych, myśli inżynierskiej i pracy zespołowej inspirując się przy tym firmami technologicznymi, które to najlepiej radzą sobie w obszarze customer experience. I nie mają klientów, ale wyznawców. To właśnie tego typu organizacje mogą zmienić kształt rynku finansowego w Polsce – szczególnie w obliczu historycznego otwarcia rynku jaką spowodują krajowe implementacje dyrektywy PSD2. Przed polskimi bankami rysują się więc dwa scenariusze – albo otworzą się na otoczenie i będą oferować wszystkie usługi finansowe w jednym miejscu, niezależnie czy produkt należy do tego banku czy do kogoś innego, albo ograniczą się do spełnienia wymogów PSD2 i staną się wyłącznie dostawcą infrastruktury finansowej. Jaki scenariusz wybiorą? Tego fintechom nie zdradzą.

Next article