Skip to main content
Home » Finanse » Fintechowe instytucje pożyczkowe – co się zmieniło w ostatnich latach?
finanse

Fintechowe instytucje pożyczkowe – co się zmieniło w ostatnich latach?

fintech
fintech

Sektor Fintech to jedna z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Obecnie jej wartość w Polsce szacowana jest na 1 mld euro i rośnie. Internet zrewolucjonizował finanse a wykorzystanie nowoczesnych technologii sprawiło, że dostęp do kredytu stał się prostszy i bardziej przystępny. Zwiększa się także poziom zaufania do instytucji pożyczkowych.

Łukasz Piechowiak

Dyrektor Działu Analiz Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych

Instytucje pożyczkowe udzielające kredytu konsumenckiego za pośrednictwem Internetu również są częścią sektora Fintech. Z ich usług korzysta już prawie 2 mln Polaków, z tego co trzeci klient zaciąga kredyt za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Nominalnie stosunkowo wysoka nieufność do niebankowych podmiotów udzielających pożyczek swoje źródła ma w mitach wytworzonych w latach 90. przez działalność nieprofesjonalnych, lokalnych inicjatyw pożyczkowych i firm, które nadużywały zaufania, a często działały poza granicami prawa. Mało kto zdaje sobie sprawę, że najstarsze internetowe instytucje pożyczkowe, które dziś są liderami rynku, działalność zaczynały zaledwie 4 lata temu i nie mają nic wspólnego z nadużyciami nagłaśnianymi przez media. W tym kontekście, wizerunkowi branży w ostatnich latach ciążył również brak sensownych regulacji.

Od tego czasu wiele się zmieniło

W marcu 2016 roku w życie weszły przepisy, które ograniczyły maksymalne koszty kredytu oraz nałożyły na instytucje pożyczkowe nowe wymogi organizacyjne. W ramach ustawy powołującej Rzecznika Finansowego na instytucje pożyczkowe nałożono wymogi informacyjne. Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych obciążyła je tzw. „podatkiem bankowym”.

Z kolei wchodząca niebawem w życie ustawa o kredycie hipotecznym ogranicza możliwość udzielania kredytów hipotecznych tylko do banków i SKOK-ów; wprowadza nowe obowiązki w zakresie reklamy oraz tworzy długo postulowany przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (dawniej Związek Firm Pożyczkowych) publiczny Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego. Podsumowując – obecnie instytucje pożyczkowe działają w jasnym i czytelnym reżimie prawnym, co w latach następnych powinno przełożyć się na dalszy wzrost zaufania.

„Fintechowa dojrzałość”

Wzrost zaufania to konsekwencja działań całej branży, zmierzających do samoregulacji w zakresie kredytu konsumenckiego, wprowadzenia Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy oraz zwrócenie uwagi na istotne problemy społeczne, np. aktywne przeciwdziałanie negatywnym skutkom kradzieży tożsamości, czemu zaradzić ma udostępnienie bezpłatnego systemu „Bezpieczny PESEL”.

Instytucje pożyczkowe udzielające kredytu konsumenckiego za pośrednictwem Internetu działają w Polsce od ok. 2012 roku. Oznacza to, że rynek jest stosunkowo młody, ale dzisiaj nie można odmówić mu „fintechowej” dojrzałości.

Next article