Skip to main content
Home » Finanse » Jak w ścieżce fintech poprowadzić rozwój startupu technologicznego?
finanse

Jak w ścieżce fintech poprowadzić rozwój startupu technologicznego?

fintech
fintech

Sam pomysł, nawet innowacyjny, to często za mało, aby osiągnąć rynkowy sukces i z fintechowego startupu zmienić się w prężnie działającą, a co najważniejsze – zarabiającą i rozwijającą się firmę.

Magdalena Jabłońska

MIT Enterprise Forum Poland

Na etapie early stage jednym z kluczowych aspektów dla startupu powinna być walidacja zarówno modelu biznesowego, jak i rozwijanego produktu. Ważne jest przede wszystkim właściwe zdefiniowanie potrzeb oraz segmentu, klienta i użytkownika. Nie bez znaczenia jest też rzetelna ocena sytuacji na rynku, wskazanie liderów oraz konkurencji. Warto zauważyć, że konkurencja w obszarze fintech pochodzi z wielu różnych sektorów, odmienny jest też jej sposób działania w zależności od rynku – różny w Indiach, Londynie czy Nowym Jorku.

Startupy nie powinny pomijać też takich kwestii, jak dobre zidentyfikowanie wyzwań, które należy zaadresować w zakresie modelu biznesowego i produktu, szczególnie w aspekcie regulacyjnym (w tym biorąc pod uwagę różnice w regulacjach w sektorze usług finansowych w zależności od kraju, różnice w poziomie innowacyjności instytucji finansowych) i bezpieczeństwa. Kolejną kluczową kwestią dla startupów na wczesnym etapie rozwoju powinien być odpowiedni wybór partnera do walidacji pomysłu, np. banku, w którym zrealizowany zostanie Proof of Concept. Wdrożenie referencyjne we współpracy z uznaną instytucją finansową może być istotną trampoliną dla startupu rozwoju startupu.

Paweł Bochniarz

Prezes Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej

Kluczem do rozwoju biznesu, również fintechowego, jest jego skalowalność. Przechodzenie od startupu do scaleupu wiąże się z serią wyzwań, jakim młoda firma musi stawić czoła i pytań, na jakie musi sobie odpowiedzieć. Startup musi zatem określić, czy jest na to gotowy oraz czy wystarczająco dobrze rozumie swój biznes i nowe rynki, na których chce działać. W tej kwestii z pomocą przychodzą eksperci programów akceleracyjnych dedykowanych startupom, które osiągnęły już pewien stopień dojrzałości.

Dobierając sobie doradców, trzeba myśleć strategicznie i zaangażować takich, którzy sektor bankowy znają od podszewki. To oni pomogą ocenić „market fit”, perspektywiczność największych i najważniejszych klientów, efektywność kanałów marketingowych oraz zasoby niezbędne do wyskalowania biznesu. W tym kontekście szczególne istotne będzie trzymanie ręki na pulsie w kwestii regulacji sektora finansowego – nowe rynki to często nowe zasady gry. Warto również zastanowić się, czy procesy, infrastruktura i kanały marketingowe podołają zwiększonej skali działalności. Skalowanie biznesu powinno być poprzedzone racjonalną analizą możliwości firmy i otoczenia prawnego, identyfikacją braków i mocnych stron. Ale co równie ważne, skalowanie to też właściwe podejście – think big to become big.

Next article