Skip to main content
Home » Finanse » Nowe technologie wzbogacą faktoring
finanse

Nowe technologie wzbogacą faktoring

faktoringu
faktoringu

Faktoring rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Utrzymujące się dwucyfrowe tempo wzrostu tego sektora pokazuje, że klienci w pełni doceniają zalety jego oferty. Przed rynkiem rysuje się przy tym perspektywa dalszego rozwoju, ponieważ z usług faktoringowych korzysta obecnie 8 tys. z ponad 2 mln podmiotów gospodarczych. O tym, kto najlepiej wykorzysta ten potencjał, zadecyduje zdolność do adaptowania nowych technologii. Zagadnienie to będzie jednym z głównych tematów VIII Międzynarodowego Kongresu Faktoringu.

Sebastian Grabek

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Faktoring to dla przedsiębiorców wygodny sposób pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Jest przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przez ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Oferta jest łatwo dostępna, ponieważ uzyskanie finansowania opiera się w niej wyłącznie na wystawionych fakturach. Dzięki swej przystępności zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców i stała się najszybciej rozwijającą się usługą finansową.

W praktyce usługa polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent zwleka z płatnością za dostarczony towar lub usługę, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Sprostać oczekiwaniom klientów

Branża faktoringowa jest segmentem, który elastycznie i sprawnie reaguje na zmieniające się potrzeby klientów. Rynek umiejętnie odpowiada na oczekiwania przedsiębiorców, związane z udogodnieniami w korzystaniu z usług finansowych. Przykładem, który doskonale oddaje tę prawidłowość są rozwiązania hybrydowe. Stanowią one kompozycję faktoringu, współistniejącego z innymi narzędziami finansowania handlu.

Taką funkcję pełnią choćby akredytywy połączone z faktoringiem. Pozwalają finansować operacje handlowe klienta od momentu złożenia przez niego zamówienia, aż do chwili zarejestrowania zapłaty. Z chwilą uruchomienia akredytywy, faktor przekazuje dostawcy środki klienta, a następnie – w czasie sprzedaży zakupionych dóbr przez kontrahenta – przekazuje powstałą wierzytelność do faktoringu. Dzięki temu środki pozyskane dzięki faktoringowi służą do spłaty akredytywy.

Branża z pieczołowitością analizuje i adaptuje na polski rynek sprawdzone światowe wzorce. Rozwój nowych technologii dostarcza rozwiązań, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie podmiotom gospodarczym, jak i faktorom obsługującym klientów.

Technologie przewagą konkurencyjną

Ważnym impulsem wpływającym na rozwój rynku było zastosowanie narzędzi automatyzujących procesy związane z obsługą klientów. Nie tylko uprościły pracę wewnątrz firm faktoringowych, ale przede wszystkim wpłynęły na możliwość skierowania oferty dla nowego segmentu: małych i średnich firm. Wcześniej z usług korzystały głównie duże podmioty. Dziś rynek oferuje także rozwiązania w zakresie faktoringu online, skierowane do mniejszych firm. Ponadto zastosowanie systemów informatycznych ułatwiło analizę ryzyka i rozliczanie transakcji. Umożliwiło przy tym obniżenie opłat i prowizji.

Szczególne miejsce zajmuje w tym kontekście poszerzanie oferty o rozwiązania sprawdzone w Wielkiej Brytanii. Należy do nich m.in. finansowanie pojedynczych lub wyselekcjonowanych faktur (single invoice finance), oferta dla branż trudnych (deweloperzy i firmy budowlane) oraz tzw. receivables exchange platforms – aukcje pojedynczych faktur online.

Osobne miejsce zajmować będą aplikacje na urządzenia mobilne. Umożliwiają one obsługę wielu różnorodnych form faktoringu. Pozwalają zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Oferują przy tym łatwy i wygodny dostęp do najlepszych z punktu widzenia klienta rozwiązań.

Rewolucja technologiczna dokonuje dziś. Wywiera wpływ na wszystkie dziedziny życia, także na biznes. Relacje bezpośrednie z klientami wprawdzie raczej nie znikną, ponieważ są elementem gwarantującym przewagę konkurencyjną. Jednak zdolność do adaptowania nowych technologii będzie dla faktorów drugim co do istotności czynnikiem zapewniającym sukces w walce o klienta.

Zagadnienia to będzie jednym z głównych tematów VIII Międzynarodowego Kongresu Faktoringu w Warszawie. To doroczne, najważniejsze dla branży wydarzenie. Biorą w nim udział eksperci nie tylko z kraju, ale i z całego świata. W Kongresie uczestniczą też uznani ekonomiści, przedstawiciele świata nauki, a także klienci. Zastosowanie nowych technologii będzie tu szeroko omawiane, by już niebawem stało się powszechnie obowiązującą normą dla rynku faktoringu w Polsce.

Next article