Skip to main content
Home » Franczyza » Jak budować sieć franczyzową?
franczyza

Jak budować sieć franczyzową?

franczyzowy
franczyzowy

Budowa sieci i wykorzystanie franczyzy w rozwoju przedsiębiorstwa jest strategią pozwalającą odnieść sukces rynkowy.

Dr Marta Ziółkowska

Niezależny doradca franczyzowy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

By go osiągnąć niezwykle istotne są pewne elementy, które muszą być spełnione, aby sieć franczyzowa przynosiła korzyści zarówno franczyzodawcy, jak i pozwalała osiągnąć przewagę konkurencyjną franczyzobiorcom.

Pierwszym kryterium jest wykorzystywanie franczyzy jako modelu pozwalającego klonować pomysł na biznes, który powinien być oparty na unikalnym koncepcie (produkcie, usłudze, ofercie czy metodzie sprzedaży). Unikalny, czyli odróżniający się od konkurencji, ale jednocześnie pozwalający na łatwą replikowalność – powielanie konceptu stworzonego przez franczyzodawcę, tak by biorcy mogli otwierać jednostki franczyzowe na innych rynkach. Dobrze opracowany koncept franczyzowy i oferta dla franczyzobiorcy to podstawa wiarygodnego systemu franczyzowego. Musi on być przetestowany na rynku poprzez prowadzenie jednostek pilotażowych, a także opierać się na rzetelnym know-how.

Wrażliwą kwestią w zarządzaniu siecią franczyzową są opłaty ponoszone na rzecz dawcy przez franczyzobiorców, są one dowodem na to, iż dawca ceni swój pomysł na biznes i nie chce przekazywać go „za darmo”. W USA, jeżeli jakaś sieć nie ma opłat, to nie może być prawnie i organizacyjnie traktowana jako franczyza. Odpowiednio skalkulowane opłaty gwarantują zaangażowanie dawcy w bieżące funkcjonowanie jednostek franczyzowych, pomoc dla biorców i realizację działań marketingowo-promocyjnych.

Drugim elementem niezbędnym do powodzenia franczyzy jest odpowiedni dobór franczyzobiorców. Ich właściwa rekrutacja determinuje rozwój i sukces sieci franczyzowej. Nie należy iść na skróty w tym obszarze. Wybierać odpowiednie osoby zgodne z profilem stworzonym przez franczyzodawcę, a nie brać ludzi z przypadku czy dysponujących wyłącznie kapitałem niezbędnym do otwarcia jednostki franczyzowej.

Ważnym czynnikiem sukcesu sieci franczyzowej jest zapewnienie biorcom wyłączności terytorialnej, czyli obszaru, na którym nie powstaną kolejne placówki tej samej sieci. Pozwala to biorcom na generowanie przychodów w długim horyzoncie czasowym, a tym samym zapewnianie dochodów dla dawcy.

Istotne jest również zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników przez franczyzodawcę w dziale rozwoju sieci franczyzowej, posiadających wiedzę o franczyzie, którzy będą na co dzień kontaktować się z biorcami i pomagać im w bieżącym prowadzeniu działalności.

Otwartość na innowacje, stałe dopracowywanie produktów, usług i elementów konceptu franczyzowego stanowi integralny element wiarygodnej sieci franczyzowej, która chce zaspokajać potrzeby swoich ostatecznych klientów. Ci ostatni postrzegają bowiem markę (produkt, usługę) jako jedną całość nie rozróżniając, czy mają do czynienia z placówką własną dawcy, czy jednostką franczyzową.

Budowanie i zarządzanie franczyzą w oparciu o wskazówki płynące z Kodeksu Franczyzy pozwala oferować biorcom sprawdzony pomysł na biznes, który będzie przez wiele lat przynosił korzyści zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcom.

Wszystkie powyższe elementy budują wiarygodność marki i sieci franczyzowej, które są niezbędne do odniesienia sukcesu rynkowego, pozwalają bowiem na oferowanie biorcom dobrego, sprawdzonego konceptu franczyzowego, a konsumentom na dostęp do pożądanych produktów i usług.

Next article