Skip to main content
Home » Franczyza » Franczyza dużą szansą na rozwój biznesu
franczyza

Franczyza dużą szansą na rozwój biznesu

rozwój biznesu
rozwój biznesu

Franczyza stanowi dla przedsiębiorców dużą szansę na rozwój biznesu.

Maciej Ptaszyński

Dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu

Zmniejsza też ryzyko poniesienia porażki dzięki posługiwaniu się sprawdzonymi rozwiązaniami i wykorzystywaniu ekonomii skali. Można powiedzieć, że franczyza uratowała w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe przed zniknięciem oraz uchroniła klientów przed monopolem sieci dyskontów i hipermarketów.

Jednymi z głównych problemów z jakimi muszą się borykać mali i średni przedsiębiorcy jest brak rozpoznawalności marki – szczególnie w początkowym okresie działania firmy. Kłopotliwe są też wysoki poziom kosztów stałych oraz brak możliwości szerokiej promocji. Często jest to czynnikiem spowalniającym rozwój. Odpowiedzią na te ograniczenia może być franczyza – czyli nawiązanie współpracy z organizacją posiadającą gotowe rozwiązania biznesowe, wpierającą przedsiębiorcę w jego codziennej pracy, a co najważniejsze dostarczającą rozpoznawalny na rynku znak firmowy.

Prowadzenie biznesu w systemie franczyzowym pozwala dziesiątkom tysięcy przedsiębiorców na dynamiczny rozwój własnych biznesów, może to być handel, ale także usługi, restauracje – praktycznie nie ma tu ograniczeń. W tej chwili w Polsce w branży artykułów spożywczych i przemysłowych funkcjonuje ponad 1100 systemów franczyzowych. Z około 80 000 sklepów spożywczych w Polsce obecnie w ramach franczyzy funkcjonuje 39 000.

Przedsiębiorcy działający w systemach franczyzowych w branży handlu cenią sobie funkcjonowanie pod znaną marką, możliwość posiadania wspólnego źródła dostaw i zakupów, wsparcie ze strony franczyzodawcy, niższe koszty działań marketingowych i promocyjnych. Szczególnie ważna dla handlu jest możliwość prowadzenia wspólnych zakupów. Obecnie rynek jest zdominowany przez dyskonty, które dzięki wspierającej je postawie producentów mogą sprzedawać towary taniej niż małe sklepy mogą je kupić od producentów.

Dlatego możliwość grupowych zakupów pozwala małym sklepom na wynegocjowanie lepszych cen, a tym samym nawiązanie walki konkurencyjnej z dyskontami. Ważne jest także wspólne prowadzenie akcji promocyjnych – poziom wydatków na marketing w mediach jest tak wysoki, że żaden mały czy średni przedsiębiorca nie jest w stanie kupić kampanii reklamowej samodzielnie. W grupie jest to możliwe. Franczyza to także obniżenie kosztów logistyki, IT, wyposażenia oraz dostęp do narzędzi analitycznych pozwalających w czasie rzeczywistym monitorować sprzedaż i zamówienia w oparciu o dane całej sieci. Takie aplikacje coraz częściej franczyzodawcy udostępniają swoim franczyzobiorcom.

Przedsiębiorca rozważający wejście do systemu franczyzowego ma do wyboru różne jego warianty. Może dołączyć w zależności od potrzeb do systemów bardziej sformalizowanych nazywanych franczyzą twardą lub do sieci o niższym stopniu integracji – franczyzy miękkiej. Niezależnie od wybranej formy współpracy należy pamiętać, że każdy przedsiębiorca działający w każdym systemie franczyzowym zawsze robi to niezależnie na własny rachunek i ryzyko. Funkcjonujący w systemach franczyzowych przedsiębiorcy sami rejestrują i prowadzą działalność gospodarczą pod własną firmą. Decyzje o zmianie lub zakończeniu działalności gospodarczej czy podjęciu współpracy z franczyzodawcą i wszystkie postanowienia dotyczące jej prowadzenia franczyzobiorca podejmuje we własnym zakresie. Franczyzobiorca ponosi ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej – w szczególności dotyczy to zatrudniania i zwalniania pracowników oraz odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

Next article