Home » Franczyza » Jaki jest rynek franczyzy w Polsce?
franczyza

Jaki jest rynek franczyzy w Polsce?

franczyza
franczyza

Rynek franczyzy w Polsce osiągnął już pewne nasycenie. Rozwija się bardzo dobrze i nabiera dojrzałości – zarówno pod względem liczby powiązań franczyzowych, jak i relacji pomiędzy franczyzodawcami a franczyzobiorcami.

Dr Marta Ziółkowska

Badaczka franczyzy, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Franczyza w Polsce ma jeszcze spory potencjał wzrostu, m.in. w liczbie nowych franczyzobiorców, liczbie jednostek franczyzowych przypadających na daną sieć oraz w zakresie pomocy udzielanej przez instytucje otoczenia biznesu, takie jak szkoły wyższe.

Niezbędna jest edukacja wszystkich uczestników rynku franczyzy. Zarówno franczyzodawców – w celu oferowania efektywnych modeli franczyzowych zgodnych z zasadami Kodeksu Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy – jak i franczyzobiorców – w zakresie dostarczania klientom właściwej oferty, a także potencjalnych biorców.

Wiele aktywnych zawodowo osób w Polsce nie wie czym jest franczyza i z czym wiąże się bycie franczyzobiorcą. Tymczasem wiedza franczyzowa ma istotny wpływ na trwałość i konkurencyjność systemu franczyzowego. Proces edukacji przyczynia się do budowania trwałych i silnych relacji pomiędzy obiema stronami i oznacza lepsze wyniki, większy poziom satysfakcji franczyzobiorców i mniejsze ryzyko finansowe dla stron. Dlatego kształtowanie kompetencji franczyzowych pozwala na utrzymanie wysokich standardów i osiągnięcie maksymalnej wydajności sieci.

Istotne jest też zdobywanie umiejętności praktycznych, takich jak strategiczne zarządzanie rozwojem czy funkcjonowanie w systemie franczyzowym. Ich zdobycie umożliwiają specjalistyczne szkolenia i inne formy edukacyjne, np. pierwsze w Polsce studia podyplomowe dotyczące w 100 proc. tematyki franczyzy: Zarządzanie Franczyzą, realizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, Polskiej Organizacji Franczyzodawców i Polskiej Izby Handlu. Wykładowcami są akademicy, doświadczeni eksperci i praktycy biznesu. Pierwsze edycja ruszyła w kwietniu, a słuchacze chwalą praktyczne podejście wykładowców i dostosowanie programu do potrzeb rynku.

Studia podyplomowe i certyfikowane kursy dokształcające są bardzo istotnym elementem działań na rzecz rozwoju etycznej franczyzy. Pozwalają wzmacniać franczyzobiorców w ich działalności, a franczyzodawców w budowaniu systemów franczyzowych korzystnych dla obu stron umowy. Programy edukacyjne organizowane przez profesjonalne instytucje powinny być obowiązkowym elementem przygotowania do funkcjonowania we franczyzie.

Next article