Home » Franczyza » Jak oddzielić ziarno od plew i wybrać sprawdzoną franczyzę?
franczyza

Jak oddzielić ziarno od plew i wybrać sprawdzoną franczyzę?

franczyzodawca
franczyzodawca

Osoby, które planują otworzyć własny biznes w modelu franczyzowym, mogą skorzystać z różnych narzędzi umożliwiających oszacowanie realnej wartości systemu franczyzowego oraz sprawdzenie wiarygodności franczyzodawcy.

Maciej Makowski

Właściciel serwisu FranczyzaBanku.pl oraz portalu WlasnyBiznes.pl

Należy przeanalizować dostępne oferty i zweryfikować zgromadzone informacje, ponieważ wybór właściwego franczyzodawcy ma olbrzymie przełożenie na osiągnięcie sukcesu w biznesie. Franczyza to sprawdzony koncept biznesowy, ale nie na papierze, tylko w realiach rynkowych. Model biznesowy musi być skalowalny, powtarzalny i dochodowy. Dlatego, dwa lata to niezbędne minimum, aby zweryfikować sezonowość i porównać osiągane wyniki sprzedaży. Ponadto, testy muszą być przeprowadzone na co najmniej trzech jednostkach, w różnych lokalizacjach spełniających docelowe założenia i kryteria biznesowe. W wyniku tych działań franczyzodawca zdobywa niezbędne doświadczenie, tzw. know-how, które docelowo przekazuje swoim franczyzobiorcom.

Nie mam prawa oceniać franczyzodawców i mówić, że franczyza X jest lepsza od franczyzy Y, ponieważ każda ocena jest subiektywna i skalibrowana przez pryzmat własnych doświadczeń. Moim celem jest nakreślenie obszarów, które są ważne z punktu widzenia franczyzobiorcy, zaś jego zadaniem jest ich weryfikacja i oszacowanie, czy występuje ewentualne ryzyko. Świadomość biznesowa jest kluczem do podejmowania dobrych decyzji i uniknięcia kosztownych błędów.

Czym zatem kierować się przy wyborze franczyzy?

Wybrana oferta współpracy powinna być zgodna z ambicjami, kompetencjami i zainteresowaniami franczyzobiorcy. Praca we własnej firmie powinna wiązać się nie tylko z satysfakcją z osiąganych sukcesów, ale także z niej samej. To ułatwia przetrwanie trudniejszych momentów w firmie.

Po przeprowadzeniu wstępnej selekcji ofert współpracy, dalszy proces weryfikacji należy podzielić na 3 obszary:

  1. Pomysł na biznes: wartość oferowanych produktów i usług, profil klienta (kaloryczność grupy docelowej), potencjał rynku, dostępność kanałów komunikacji, sprzedaży i dystrybucji,
  2. Warunki i zasady współpracy: wysokość marży, prowizji, koszty wstępne (inwestycyjne) oraz bieżące, estymacja realnych dochodów w odniesieniu do konkretnej lokalizacji, rzeczywiste wsparcie franczyzodawcy, obowiązki i odpowiedzialność, zapisy w umowie współpracy oraz wymagane zabezpieczenia,
  3. Wartość franczyzodawcy: rozpoznawalność marki, posiadane know-how, forma prawna, sytuacja finansowa franczyzodawcy, tj. generowane zyski lub straty, stopień wypłacalności firmy, poziom zadłużenia, ryzyko upadłości oraz moralność płatnicza, czyli niezaleganie z płatnościami względem swoich kontrahentów.

Ofertę współpracy należy przeanalizować kompleksowo, sprawdzić wszystkie aspekty współpracy, rozważyć plusy i minusy, a następnie dokonać oceny. Koncentrowanie się na jednym obszarze jest poważnym błędem, który można odczuć dopiero po czasie, gdy jest już za późno. Osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i umiejętności mogą skorzystać z gotowych narzędzi dostępnych na rynku, m. in. doradztwa prawnego w zakresie analizy umowy współpracy, raportu KFF (Kondycja Finansowa Franczyzodawcy), programu Solidny Franczyzodawca lub zapoznać się z poradami przedstawionymi w książce „Pomysł na biznes. Własny StartUp czy sprawdzona franczyza?”, w której opisane są poszczególne metody i sposoby weryfikacji.

Każdy, kto chce zostać przedsiębiorcą musi umieć oszacować ryzyko i je zaakceptować oraz potrafić samodzielnie podejmować ostateczną decyzję i brać za nią odpowiedzialność.

Next article