Home » Kobieta w biznesie » Kobiety w Technologiach
kobieta w biznesie

Kobiety w Technologiach

Dr Bianka Siwińska

CEO Perspektywy Women in Tech

Na świecie trwa cicha rewolucja: zmienia się rola kobiet w nowych technologiach.

Ich wpływ, dotychczas niewielki, zaczyna się zwiększać. Kobiety coraz chętniej studiują na kierunkach inżynierskich oraz związanych z informatyką i telekomunikacją. Więcej kobiet trafia do branży high tech, coraz częściej spotykamy je też na wyższych stanowiskach zarządczych.

Zmiany te widać także w Polsce. Jednak wciąż jest wiele barier dzielących nas od pełnego wykorzystania wielkiego potencjału kobiet, które przecież stanowią połowę ludzkości, w IT & TECH. Z jednej strony stereotypy oraz brak wsparcia otoczenia zniechęcają dziewczynki do interesowania się obszarem nauk technicznych i ścisłych, z drugiej budowanie kariery w organizacjach zdominowanych przez mężczyzn stanowi poważne wyzwanie. Wciąż też na porządku dziennym jest nierówność płac, co potwierdza raport „Kobiety w Technologiach 2020” Citi Foundation i Perspektyw.

Świat przestawia się na tory cyfrowe. Na każdym etapie tego nowego kierunku rozwoju potrzebne są zastępy specjalistów, zdolnych rozwiązywać wyzwania współczesności za pomocą wiedzy technologicznej. Jest ich zdecydowanie za mało. Tylko w Europie brakuje milion takich specjalistów. Kobiety w tym zakresie przedstawiają sobą nowy, olbrzymi zasób możliwości i kompetencji. To dzięki nim, według Komisji Europejskiej, PKB ma szansę rosnąć o 16 mld euro rocznie. Dzięki kobiecemu zaangażowaniu i unikatowej perspektywie, zbudujemy społeczeństwo, które będzie umiało mądrze i odpowiedzialnie korzystać z zaawansowanych technologii.

Ważną przyczyną mniejszego udziału kobiet w obszarze technologicznym jest brak zachęty otoczenia – jeszcze na poziomie edukacji podstawowej i średniej. Spowodowane jest to stereotypowym, historycznie uwarunkowanym, podejściem do roli kobiet w społeczeństwie. Jak wykazał Raport „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” Siemensa i Perspektyw – 25 proc. badanych maturzystek czuło się wręcz aktywnie zniechęcanych do wyboru kierunków inżynierskich. Drugą najważniejszą przeszkodą jest dotkliwy brak wzorców kobiet, które osiągnęły sukces. 86 proc. uczennic w Polsce nie zna przykładu kobiety inżyniera, programistki czy naukowczyni (poza Marią Skłodowską Curie).

Szczególnie istotnym kierunkiem z perspektywy potrzeb rozwojowych gospodarki i społeczeństwa jest informatyka. Zwłaszcza, w kontekście gwałtownego przyspieszenia digitalizacji spowodowanego pandemią COVID-19. Udział kobiet wśród studentów IT wynosi 15 proc. (wg. Najnowszego raportu „Kobiety na politechnikach 2021” OPI i Perspektyw). Dobra wiadomość jest taka, że wzrósł na publicznych uczelniach technicznych w ostatnich 5 latach o 3 punkty procentowe. Przyczyniają się do tego działania proponowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, takie jak nagrodzony przez Komisję Europejską za najlepsze działania na rzecz kobiet w IT w UE program „IT for SHE”, stypendia „Nowe Technologie dla Dziewczyn”, czy też największa konferencja dla kobiet w IT&TECH w Europie – „Perspektywy Women in Tech Summit”.

Next article