Home » Mikrofirma » Faktoring odwrotny – gwarancja zaopatrzenia firmy w trudnych czasach
mikrofirma

Faktoring odwrotny – gwarancja zaopatrzenia firmy w trudnych czasach

faktoring odwrotny
faktoring odwrotny

Konrad Klimek

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Jak zapłacić dostawcom za towary i usługi w sytuacji, gdy nie otrzymało się jeszcze płatności z tytułu wystawionych faktur – to pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w czasie spowolnienia wywołanego pandemią. Z pomocą przychodzi faktoring odwrotny. Usługa pozwala nie tylko zapewnić płynność, ale też wzmocnić zaufanie partnerów biznesowych i negocjować rabaty za wcześniejsze realizowanie płatności.

W swej klasycznej postaci faktoring jest dla przedsiębiorców wygodnym sposobem pozyskiwania środków na bieżącą działalność. Usługa polega bowiem na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy przedsiębiorca wystawi kontrahentowi fakturę z odroczonym terminem płatności za dostarczony towar lub usługę, środki na dalszy rozwój jego firmy pozostają zablokowane. Faktoring pozwala mu je natychmiast uwolnić. Pieniądze wynikające z faktury wypłaca mu firma faktoringowa. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

W przypadku faktoringu odwrotnego środki nie trafiają do przedsiębiorcy, a bezpośrednio do zaopatrujących go dostawców. Usługa zabezpiecza więc realizację konkretnych celów związanych z zatowarowaniem.

Okazuje się, że co piąta złotówka przekazywana przedsiębiorcom w ramach finansowania faktur pochodzi właśnie z faktoringu odwrotnego. Usługa jest szczególnie ceniona przez mikro, małe i średnie firmy. Cieszy się też zainteresowaniem dużych podmiotów. Pozwala zaspokoić najpilniejsze potrzeby związane z utrzymaniem odpowiedniego asortymentu i kompleksowych linii produktowych.

Rozwiązanie to nabiera szczególnego znaczenia w trudnych czasach, ponieważ pozwala uniknąć kłopotów z regulowaniem bieżących zobowiązań, gdy ryzyko zatorów płatniczych staje się większe.

Obecnie z usługi faktoringu korzysta łącznie 26 tys. firm. Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów obsłużyły w ostatnim roku o 41 proc. więcej przedsiębiorców niż rok wcześniej, pomimo kryzysu wywołanego pandemią. Wzrosły też znacząco ich obroty. Faktorzy sfinansowali w 2021 r. faktury wystawione przez krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 362,4 mld zł. Oznacza to wzrost obrotów branży o blisko 26 proc. Tylko raz w ciągu ostatnich 10 lat zanotowała ona większą dynamikę rozwoju. Blisko jedną piątą tej kwoty wypłacono 71,6 mld zł w ramach faktoringu odwrotnego.

Wielu krajowych przedsiębiorców poradziło sobie z recesją właśnie z pomocą finansowania faktur. Korzystając z szybkiego dostępu środków poprawili swoją płynność i konkurencyjność w ciężkim okresie i trudnym otoczeniu gospodarczym.

Istotnym wsparciem był i nadal jest program gwarancji limitów faktoringowych, dedykowany przedsiębiorcom – faktorantom, a realizowany przez Polski Związek Faktorów i Bank Gospodarstwa Krajowego. Objęto nim m.in.  usługę faktoringu odwrotnego, biorąc pod skrzydła tych, którym szczególnie zależy na niezakłóconym obrocie gospodarczym. Należy zaznaczyć, że program znacząco podniósł elastyczność członków PZF w utrzymaniu dotychczasowych limitów faktoringowych i finansowaniu nowych transakcji.

Z usługi faktoringu korzystają głównie firmy produkcyjne i dystrybucyjne. Aż ośmiu na dziesięciu klientów korzystających z usług faktoringowych wywodzi się z tych dwóch grup podmiotów. Utrzymanie odpowiedniej płynności finansowej może decydować w ich przypadku o przetrwaniu lub dalszym, stabilnym rozwoju. Faktoring gwarantuje dynamiczny rozwój.

Next article