Skip to main content
Home » Mikrofirma » Firmy doceniają elastyczność leasingu
mikrofirma

Firmy doceniają elastyczność leasingu

leasingu
leasingu

80 proc. małych firm, które korzystają lub korzystały z leasingu, jest zadowolonych z tej formy finansowania. W opinii przedsiębiorców leasing jest elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt.

Andrzej Sugajski

Dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu

Leasingobiorcy cenią elastyczność

Szacunki ZPL pokazują, że w Polsce z usług firm leasingowych korzysta 500 tys. firm. W kraju działa 1,84 mln przedsiębiorstw niefinansowych (dane GUS za 2014 r.) określanych jako przedsiębiorstwa aktywne. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8 proc. tych podmiotów oraz odpowiadają za 69,2 proc. miejsc pracy. Jednocześnie przedsiębiorcy z sektora MMŚP, w mniejszym stopniu niż duże firmy, mogą liczyć na wewnętrzne źródła kapitału: rezerwy i zyski z poprzednich lat. Alternatywę stanowią zewnętrzne źródła finansowania, takie jak leasing.

Najnowsze wyniki badania CBM INDICATOR dowodzą, że 40 proc. firm, które są zaliczane do grupy tzw. małych podatników¹, korzystało w przeszłości lub aktualnie korzysta z leasingu. Co istotne 80 proc. z nich jest zadowolonych z tej formy finansowania². Dodatkowo przedsiębiorcy aktualnie korzystający z leasingu są znacznie bardziej utwierdzeni w tym poglądzie niż ci, którzy nigdy nie korzystali z tego instrumentu finansowania inwestycji.

Atrybuty leasingu

Leasing jest instrumentem finansowym, który pozwala na nabycie zarówno nowego, jak i używanego sprzętu. Opiera się na mechanizmie, który pozwala przedsiębiorcy na korzystanie z dóbr trwałych w zamian za ratalne czynsze. Za elastycznością leasingu przemawiają uproszczone warunki pozyskania finansowania czy dogodne prawne warunki rozliczenia umowy przed terminem w drodze przeniesienia wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających na inny podmiot (innego przedsiębiorcę), czyli możliwość dokonania tzw. cesji umowy leasingu. Szczególnie firmy, które nie zdążyły zgromadzić wysokich kapitałów, doceniają leasing za brak konieczności angażowania gotówki przy finansowaniu środków trwałych.

Innym argumentem jest ten mówiący, że leasing nie obciąża płynności finansowej firmy, dzięki czemu osoby zarządzające kapitałami własnymi przedsiębiorstw mogą je spożytkować na inne cele. Wreszcie atrybutami, które od lat przyciągają przedsiębiorstwa są korzyści podatkowe oraz rabaty, jakie firmy leasingowe negocjują u dostawców. Należy dodać, że firmy leasingowe obok ubezpieczeń oferują także przedsiębiorcom pakiety usług dodatkowych, które wspierają proces zarządzania flota.

Mali mogą więcej

Firmy, które wzięły udział w cytowanym badaniu CBM INDICATOR są zaliczane do grupy tzw. małych podatników, czyli firm, które w 2015 roku osiągnęły obroty do 5 mln zł. Aktualnie posłowie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego pracują nad kolejnymi rozwiązaniami, takimi jak proponowana likwidacja zryczałtowanej składki ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców, które mogą ułatwić funkcjonowanie i przyczynić się do rozwoju najmniejszych firm. Ułatwienia te w połączeniu z elastycznym i szeroko dostępnym instrumentem zewnętrznego finansowania, jakim jest leasing, niewątpliwie pozytywnie wpłyną na realizację ambitnych planów inwestycyjnych, jakie stoją przed nami w nadchodzących latach.


¹Małe firmy, które w 2015 r. osiągnęły obroty do 5 mln PLN.
²Raport CBM INDICATOR. Małe firmy o usługach bankowych 2016. Ogólnopolska próba firm o rocznych obrotach nie przekraczających 5 mln PLN, n=998.
Next article