Skip to main content
Home » Mikrofirma » Jak oszczędnie prowadzić przedsiębiorstwo?
mikrofirma

Jak oszczędnie prowadzić przedsiębiorstwo?

przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo

W czasach rozwiniętej konkurencji, a zwłaszcza w warunkach kryzysu gospodarczego, umiejętność zarządzania firmą decyduje często o obecności przedsiębiorstwa na rynku. Nie od dziś wiadomo, że przeżywają i rozwijają się te firmy, które potrafią wykorzystać okresy kryzysu na dostosowanie się do nowych wyzwań i wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej, a co za tym idzie, przeprowadzeniu zmian, które wzmocnią firmę na rynku.

A jak pojmowana jest energooszczędność w przedsiębiorstwach? Zwykle wiąże się ona z cięciem kosztów związanych ze zużyciem energii przez wyłączanie maszyn lub urządzeń, czy ograniczanie produkcji lub działalności. Tymczasem w oszczędzaniu w kwestii energii chodzi o optymalizowanie jej zużycia i zwiększanie efektywności energetycznej, także z udziałem nowych technologii, czy rozwiązań, co w efekcie prowadzi do rozwoju firmy i możliwości zwiększania produkcji, przy mniejszym zużyciu energii.

Inteligentne zarządzanie

Możliwość optymalizacji kosztów bez konieczności zamykania działalności nazywamy dzisiaj inteligentnym zarządzaniem. Natomiast energooszczędność połączoną ze stosowaniem systemów zarządzania energią i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, określa się mianem „inteligentnej energii”. Na czym dokładnie ona polega? Niektóre energochłonne przedsiębiorstwa podejmują wytwarzanie energii na własny użytek. To rozwiązanie pozwala chociaż częściowo neutralizować wciąż rosnące ceny energii.

Usługi telekomunikacyjne są również bardzo ciekawą formą oszczędności. Wystarczy przeanalizować dostępne na rynku pakiety, które zawierają niezbędne narzędzia do prowadzenia biznesu, tj. np. Internet, telefon oraz telewizję (mam na myśli programy kierowane do biznesu), co daje nam pole do dużych oszczędności w skali rocznej. W parze z ceną, powinna iść jakość oferowanych usług.

Warto zwrócić uwagę na szybkość oferowanego łącza internetowego, które w biznesie opierającym się na pracy w sieci, może zaoszczędzić dużo czasu. Inną kwestią wartą uwagi, jest sekundowe naliczanie połączeń oraz pakiety minut na połączenia stacjonarne, komórkowe i zagraniczne (nawet do kilkudziesięciu państw). Ciekawym dodatkiem w pakietach są często usługi hostingowe na preferencyjnych warunkach, tj. np. wirtualny dysk w chmurze dostępny z każdego miejsca na świecie. Każda z tych usług pozwoli zaoszczędzić nasz cenny czas i pieniądze.

Inteligentne oszczędzanie

Ze względu na konkurencję na rynku firm wyspecjalizowanych w świadczeniu usług takich jak: obsługa kadrowo-płacowa, finansowa, logistyka, itp., ich cennik tanieje, a co za tym idzie, coraz bardziej opłaca się zlecać te usługi na zewnątrz.

A co z tak powszechnie stosowanymi zwolnieniami? Dziś, tak popularne jeszcze do niedawna zwolnienia personalne, wiążą się z pewnymi zagrożeniami, gdyż przeprowadzone w niewłaściwy sposób, mogą doprowadzić do zmniejszenia motywacji i zaangażowania zespołu i pozbawić firmę kluczowych pracowników.

Obecnie firmy starają się stosować bardziej przemyślane strategie oszczędnościowe, które pozwolą na zmniejszenie kosztów bez negatywnego i niekiedy szkodliwego wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Do ograniczenia kosztów prowadzą usprawnienia w organizacji i zarządzaniu oraz wprowadzanie do sfery zarządzania tych działań, którymi wcześniej zarząd firmy nie zajmował się bezpośrednio. Wszelkie działania zarządcze wspomagają dziś systemy informatyczne na różnych poziomach zaawansowania. Co oznacza, że każda firma może zmniejszyć koszty operacyjne od kilku do kilkunastu procent, bez ponoszenia kosztów, czy nakładów inwestycyjnych, jedynie dzięki konsekwentnemu zarządzaniu.

Next article