Home » Mikrofirma » Kapitał na start – pieniądze to nie wszystko
mikrofirma

Kapitał na start – pieniądze to nie wszystko

kapitał
kapitał

Biznes jest zainteresowany innowacjami, a przedsiębiorcy potrzebują zarówno wsparcia finansowego, jak i pozafinansowego.

Dr Barbara Bartkowiak

Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Praktyka gospodarcza wskazuje, że kapitał jest niezwykle istotny w tworzeniu innowacyjnych startupów, jednak doświadczenie na każdym kroku potwierdza, że pieniądze to nie wszystko. Finansowanie młodych a zarazem innowacyjnych przedsiębiorstw od ponad siedmiu lat stanowi jeden z kluczowych filarów działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PFP). Instrumenty inżynierii finansowej, rozwijane przez PFP, zapewniają komplementarną ścieżkę wsparcia przedsiębiorców od etapu pomysłu do osiągnięcia dojrzałości rynkowej.

Projektodawcy innowacyjnych przedsięwzięć o wyższym stopniu ryzyka najczęściej kierują swoje kroki w stronę Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed oraz sieci Aniołów Biznesu Amber. Osoby o bardziej typowym profilu działalności i mniejszym poziomie ryzyka zwracają się o wsparcie dłużne do Funduszy Mikropożyczkowych, Funduszy Pożyczkowych w ramach Inicjatywy Jeremie czy też programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”. Dotychczas udzieliliśmy wsparcia finansowego dla 10 tys. przedsiębiorców na łączną kwotę 1,6 mld zł. i jednocześnie wsparliśmy pozafinansowo w formie szkoleń, doradztwa i preinkubacji innowacyjnych przedsięwzięć łącznie dla 124 tys. przedsiębiorców i startujących w biznesie.

Zmiana oczekiwań przedsiębiorców i wzrost ich świadomości pozwala na skuteczniejsze i stabilniejsze budowanie innowacyjnych przedsięwzięć. Lepiej przygotowani przedsiębiorcy to również większa szansa na sukces rynkowy. Dodatkowym bodźcem, który w dużym stopniu aktywizuje operatywność jest otoczenie, bowiem nic nie buduje determinacji i innowacyjności przedsiębiorców tak, jak sukces innych. Potwierdzeniem powyższej tezy są przykłady udanych inwestycji Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed zarządzanego przez PFP w takie przedsięwzięcia, jak na przykład: FinPack (producent specjalistycznego oprogramowania dla pośredników finansowych) czy Sidus Novum (producent innowacyjnych układów elektronicznych).

Przedsiębiorcy poszukujący finansowania coraz częściej oczekują inwestora, który poza zaangażowaniem pieniężnym zapewni wsparcie pozafinansowe, tj. pozwalające na dostęp do pożądanego rynku, kontrahentów, kontaktów, mocy wytwórczych, technologii, podzieli się kompetencjami czy doświadczeniem. Młodzi przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają również z możliwości preinkubacji przedsięwzięć, która weryfikuje założenia technologiczne i biznesowe swoich projektów. Doświadczenia PFP potwierdzają dwie równoważne przyczyny utraty szans na komercjalizację startującego przedsięwzięcia innowacyjnego.

W okresie wdrażania okazuje się, że innowacyjny produkt/usługa traci pierwiastki innowacyjne z uwagi na brak akceptacji rynku – to w 50 proc. przyczyna braku udanej komercjalizacji. W 50 proc. przyczyną braku sukcesu w komercjalizacji projektu innowacyjnego jest fakt, że innowacyjny biznes wymaga dużo wyższych nakładów w celu dopracowania produktu, a zły sposób zarządzania unicestwia szanse komercjalizacji – projektodawcy często nie posiadają odpowiednich cech zarządczych do prowadzenia biznesu.

Realizując liczne programy skierowane do młodych innowacyjnych osób/firm, zauważamy, że rynek finansowania innowacyjnych przedsięwzięć bardzo dynamicznie dojrzewa. Oprócz kapitału coraz istotniejszym walorem okazuje się być wsparcie pozafinansowe.

Next article