Skip to main content
Home » Mikrofirma » Warto być etycznym i uczciwym
mikrofirma

Warto być etycznym i uczciwym

finansowy
finansowy

Przed rozpoczęciem własnego biznesu młodych ludzi hamuje strach przed zobowiązaniami, głównie tymi finansowymi. Lęk i obawa przed umiejętnym zorganizowaniem wszystkich kwestii związanych z urzędami, dokumentami i pieniędzmi bywają paraliżujące. Warto zatem wiedzieć, że obecny rynek finansowy oferuje cały szereg narzędzi stworzonych właśnie po to, aby rozpocząć własną działalność z głową, choć częściowo nieobciążoną kłopotami związanymi z wydatkami.

Sylwia Falkiewicz

Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami

Początkowy natłok obowiązków i ilość niezbędnych do dokonania płatności, może przyprawić o zawrót głowy. Dla młodego przedsiębiorcy niejednokrotnie wysokość kosztów, jakie musi ponieść na początku działalności, bywa ponad jego możliwości finansowe. Ponadto dla wielu przedsiębiorców problemem, nie tylko na początku działalności, ale również w późniejszych etapach, bywają zatory płatnicze. Warto zatem wiedzieć, że w takich sytuacjach doskonałym rozwiązaniem może okazać się usługa faktoringu.

Faktoring to elastyczne rozwiązanie finansowe, sposób na pozyskanie środków pieniężnych, w celu zaspokojenia zobowiązania pieniężnego odroczonego w czasie. W związku z rozwojem tego sektora branży finansowej, firmy specjalizujące się w tego typu usługach mogą zaoferować przedsiębiorcy usługę skrojoną niemalże na miarę, znacznie tańszą niż tradycyjny kredyt, a co najważniejsze, pozwalającą zachować płynność finansową. Zdecydowana większość firm faktoringowych, w ramach swojej działalności, świadczy również takie usługi jak prowadzenie rozliczeń, monitoring należności czy pomoc w windykacji. To ogromne ułatwienie dla początkującego przedsiębiorcy. Dzięki takiemu odciążeniu może skupić się na właściwym przedmiocie swojej działalności i dopracowywać swój pomysł tak, aby faktycznie stać się atrakcyjnym podmiotem na rynku, spełniającym indywidualne potrzeby klientów.

Priorytetem powinien być jednak sposób dobierania kontrahentów. Warto wiedzieć, że wspomóc w tym mogą wywiadownie gospodarcze. Oferują one obecnie dwa rodzaje informacji – negatywną (o zaleganiu z płatnościami) oraz pozytywną (o tym, że mamy do czynienia z uczciwym kontrahentem, płacącym zobowiązania na czas). Wiarygodni przedsiębiorcy często starają się także o pozyskiwanie certyfikatów czy referencji, zaświadczających o ich pozytywnej aktywności na rynku finansowym, a przede wszystkim o terminowym płaceniu zobowiązań. Przed zawarciem umowy z kontrahentem warto poszukać informacji na jego temat i uniknąć ewentualnych problemów z egzekwowaniem należności.

Należy również pamiętać, że zalegając z płatnościami sami możemy trafić na listę dłużników i stracić przychylność wspólników, a ponadto znacząco utrudnić sobie pozyskiwanie kontrahentów oraz funkcjonowanie na rynku finansowym.

Na końcu nie zapominajmy o najważniejszym – warto być uczciwym i etycznym. Nasza dbałość o regulowanie zobowiązań w terminie widocznie i prawdziwie przyczyni się do niepopadania w spiralę zadłużenia, ale również do niepowstawania piramidy zadłużenia. Rzetelność, troska o edukację w zakresie finansów oraz odpowiedzialne podejście do biznesu to najlepszy przepis na sukces dla naszej działalności zawodowej.

Płynność finansowa to niezmiennie ogromna bolączka polskich przedsiębiorców. Każdy swoją odpowiedzialną postawą może jednak wpłynąć na poprawę tej sytuacji.

Next article