Skip to main content
Home » Mikrofirma » Zgłoszenie znaku towarowego jako pierwszy krok do budowania marki
mikrofirma

Zgłoszenie znaku towarowego jako pierwszy krok do budowania marki

ochrona
ochrona

Agnieszka Dudzińska

Naczelnik Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej w Urzędzie Patentowym RP

Znaki towarowe to bardzo skuteczne narzędzie budowania wizerunku firmy i komunikacji z klientami. Stanowią składnik majątku przedsiębiorstwa, który warto odpowiednio zabezpieczyć, aby zapobiec naruszeniom ze strony osób trzecich oraz czerpać korzyści materialne.

Pierwszym krokiem do zabezpieczenia swojego znaku towarowego jest dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Zgłaszający mogą korzystać z usług profesjonalnych pełnomocników, takich jak rzecznicy patentowi, adwokaci lub radcowie prawni, którzy przeprowadzą w ich imieniu wszelkie procedury.

Zgłaszający mogą również sami dokonać zgłoszenia, choćby za pomocą intuicyjnego formularza zgłoszenia osadzonego w Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP) na stronie uprp.gov.pl. W ramach bezpłatnych konsultacji pracownicy Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej udzielają pomocy podczas procesu zgłaszania.

Ochrona znaku ma określony zasięg terytorialny. Istotny jest więc wybór odpowiedniej procedury, która swoim zasięgiem obejmie rynek, na którym działa przedsiębiorca.

Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP daje możliwość ochrony znaku na terenie Polski. Jeżeli docelowy rynek obejmuje kraje Unii Europejskiej, zgłoszenia należy dokonać w procedurze regionalnej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Procedura międzynarodowa obejmuje zaś swoim zasięgiem największą liczbę państw. Zgłoszenia dokonuje się wówczas w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO).

Zgłoszenia są odpłatne, lecz istnieje możliwość wnioskowania o częściowe zwolnienie z opłat lub ubieganie się o dofinansowanie EUIPO do zgłoszeń krajowych i europejskich.

Unijny program SME FUND skierowany jest do firm, które chcą chronić znaki towarowe na terenie Unii lub Polski. Wniosek o przyznanie dotacji można złożyć do 8 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Warto więc jak najszybciej wnioskować o dofinansowanie zgłoszenia.

Szczegółowych informacji dotyczących procedury przed Urzędem Patentowym udziela Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej pod nr tel. 22 579 05 55 lub emailem [email protected].

Next article