Home » Nieruchomości komercyjne » Ekobiuro – oszczędność dla firmy i zysk dla środowiska
Nieruchomości komercyjne

Ekobiuro – oszczędność dla firmy i zysk dla środowiska

oszczędność
oszczędność

Jakie ekologiczne zachowania wpływają na oszczędność firmy?

Alicja Kuczera

Alicja Kuczera

Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

W każdego rodzaju biurze, niezależnie od tego, czy jest zlokalizowane w nowoczesnym biurowcu, dysponującym zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami, czy w starszym budynku, który oferuje skromniejsze zaplecze techniczne, można podjąć szereg działań, zapewniających jednocześnie dbałość o środowisko naturalne i o użytkowników biura.

Prawdopodobnie najważniejszym aspektem tego zagadnienia jest przekonanie pracowników biura do wdrażania pewnych ekologicznych zachowań. Bo tak naprawdę w przeciętnym polskim biurze na co dzień mamy do czynienia z marnotrawstwem zasobów (woda, energia) czy z nadmierną produkcją odpadów. Kumulacja poprawy tych obszarów w skali całego kraju może dać duże pozytywne zmiany.

Działania sprzyjające poprawie środowiska naturalnego nie muszą być spektakularnymi i kosztownymi akcjami. Konsekwentne zmniejszanie zużycia energii, wody, papieru będzie miało duże przełożenie zarówno na środowisko, jak i oszczędności w firmie. Bo eko nie znaczy ekskluzywny, czy drogi. Niestety taka opinia wciąż pokutuje w naszym społeczeństwie. A od czasu, kiedy pierwsze ekorozwiązania wkroczyły do Polski, będąc wówczas czymś rzeczywiście nowatorskim i poniekąd dla wybranych, sytuacja diametralnie się zmieniła. Technologie upowszechniły się, ekologiczne materiały potaniały, a niektóre z nich wręcz zastąpiły standardowe.

W typowym biurze jest kilka obszarów, w których można łatwo i bez większych kosztów wprowadzić proekologiczne rozwiązania.

Oszczędność energii

– wyłączanie wszystkich urządzeń, maszyn i wyposażenia biurowego u źródła zasilania, kiedy nie są one używane (np. ładowarka telefonu, która w danej chwili nie jest podłączona do telefonu celem ładowania, a tylko do sieci, wciąż pobiera energię),

– gaszenie światła w miejscach, gdzie nie przebywa się stale (jak toalety czy kuchnia pracownicza), dobrym sposobem jest zamontowanie czujników ruchu, które rozwiążą problem „leniwych” pracowników, dla których gaszenie światła nie jest nawykiem,

– światło i urządzenia emitują ciepło, więc dzięki wyłączaniu ich poza godzinami pracy i w weekendy zmniejszy się także zapotrzebowanie na chłodzenie pomieszczeń, co przyczyni się do dużych oszczędności w kosztach energii,

– wymiana zwykłych żarówek na LED – nie tylko konsumują one mniej energii, ale też emitują dużo mniej ciepła,

– używanie monitorów LCD, które są bardziej energooszczędne,

– ustawianie trybu oszczędnościowego we wszystkich urządzeniach biurowych i komputerach,

– przy zakupie nowego sprzętu należy zwracać uwagę na to, ile zużywa energii i wybierać opcje oszczędne.

Oszczędność papieru i drukowanie

– ustawienie wszystkich drukarek w biurze na tryb drukowania dwustronnego oraz czarno-białego, pozwoli to na oszczędność papieru i tonerów,

– używanie papieru z recyklingu – nie odbiega on już cenowo od zwykłego papieru do drukarki, a działa też pośrednio na image firmy, jako świadomej i odpowiedzialnej ekologicznie, ponieważ ciemniejszy odcień papieru nie jest już dziś kojarzony z gorszą jakością, a wręcz przeciwnie – świadomym wyborem mniej obciążającego środowisko rozwiązania,

– minimalizowanie ilości wydruków,

– korzystanie z suszarek do rąk nowej generacji zamiast ręczników papierowych.

Oszczędność wody

– zainstalowanie perlatorów (końcówek) w kranach, które mogą zaoszczędzić do 80 proc. wody, dobry perlator zmniejsza wypływ wody z kranu nawet do poniżej 2 l/min,

– natychmiastowa naprawa jakichkolwiek wycieków z kranów czy spłuczek – dzięki temu eliminuje się gigantyczne straty wody,

– używanie opcji oszczędnej przy spłukiwaniu toalety.

Gospodarowanie odpadami i segregacja

– umieszczenie koszy do segregacji w widocznym i łatwo dostępnym miejscu,

– brak koszy przy biurkach (w nich trudno o segregację) – to po pierwsze sprawi, że pracownicy będą naprawdę segregować odpady, a po drugie dzięki większej ilości ruchu będą zdrowsi,

– używanie baterii nadających się do ładowania,

– recykling starego sprzętu elektronicznego i tonerów.

Jakość powietrza w biurze

– zapewnienie dużej ilości roślin w pomieszczeniach biurowych – przyczyni się to do oczyszczania powietrza, zwiększenia wilgotności, poprawy wydajności pracowników,

– umieszczenie drukarek i kopiarek w osobnym pomieszczeniu,

– używanie klejów, farb do ścian i chemikaliów, które nie emitują szkodliwych substancji.

Świadomość pracowników

Aby powyższe rozwiązania naprawdę zadziałały, muszą być wdrażane przez cały zespół pracujący w biurze. Dlatego też bardzo ważne jest zaangażowanie pracowników w tworzenie procesów i śledzenie postępów, dzięki czemu będą silniej utożsamiać się z wprowadzanymi zmianami i zostaną ich ambasadorami.

Dobrym przykładem może być cel do osiągnięcia na koniec roku: 20-procentowe zmniejszenie zużycia papieru do drukowania w biurze. Śledzenie postępów w skali miesiąca, a następnie podsumowanie ich na koniec roku z pewnością zadziała motywująco na zespół.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest monitorowanie zużycia prądu, wody i papieru na osobę, co pozwoli śledzić rezultaty wprowadzonych działań i wprowadzi dodatkowo motywujący czynnik rywalizacji.

Rozpoczęcie takich procesów jest proste i większość z nich nie wymaga nakładów finansowych, a jedynie zmiany nawyków pracowników biura. Sposobów na wprowadzenie nowych, ekologicznych nawyków, jest wiele. Ekoedukacja wszystkich pracowników biura stanowi więc podstawę zmiany przyzwyczajeń. Ta zaś prowadzi nie tylko do zmniejszenia wpływu na środowisko, ale także do oszczędności w wydatkach firmy, co razem z poprawą zdrowia i samopoczucia pracowników składa się na zrównoważone prowadzenie działalności.

Next article