Skip to main content
Home » Nowoczesna firma » Projekt Paperless 2.0 – jak znacząco obniżyć zużycie papieru?
Nowoczesna firma

Projekt Paperless 2.0 – jak znacząco obniżyć zużycie papieru?

Katarzyna Ostojska

Marketing manager w Raben Logistics Polska. Absolwentka UE w Poznaniu. Od zawsze związana z marketingiem i usługami B2B.

Rozwój systemów informatycznych i digitalizacja procesów nie tylko usprawniają codzienną pracę ale i umożliwia wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. W Raben Logistics Polska jednym z nim jest projekt Paperless 2.0., czyli niejako kontynuacja zapoczątkowanego kilka lat temu projektu Paperless, dzięki któremu znacząco obniżono zużycie papieru, między innymi rezygnując z papierowych listów przewozowych.

20 lat temu cechą charakterystyczną wielu biur w firmach transportowych i logistycznych były głośne drukarki igłowe i niekończące się harmonijki listów przewozowych wypływających z tych urządzeń. Wiele jednak zmieniło się od tego czasu. Rozwinęła się nie tylko świadomość ekologiczna, ale i technologia, dzięki której papier trafia powoli do lamusa.

I tak w Raben Logistics Polska, od 2024 roku jedynym narzędziem pracy kierowcy będzie terminal mobilny, który będzie służył do administrowania przesyłkami oraz kontaktu z dyspozytorem. Dotychczas odbiorca potwierdzał przyjęcie przesyłki na papierowej karcie doręczeń. Po zmianie i wdrożeniu Paperless 2.0. odbiorca złoży podpis na urządzeniu kierowcy, czyli terminalu, który gabarytami przypomina tradycyjny smartphone.

Raben od lat stawia na zrównoważony rozwój, a wspomniany projekt jest kolejnym, który przyczyni się między innymi do redukcji zużycia papieru. Dodatkową wartością jest poprawa ergonomii pracy kierowców, którzy na jednym urządzeniu mają dostęp do wszystkich potrzebnych danych, i nie muszą wozić ze sobą stosu dokumentów. Korzyść dla klienta to z kolei, wygenerowany automatycznie, już kilka minut po zrealizowaniu dostawy, elektroniczny dokument potwierdzenia dostawy z podpisem odbiorcy przeniesionym z terminala mobilnego.

Innym przykładem optymalizacji bez papieru jest – realizowany między innymi dzięki współpracy z GS1 Polska – dalszy rozwój komunikacji między uczestnikami łańcucha dostaw przy pomocy łączy EDI i wdrażanie rozwiązań umożliwiających np. automatyczne przyjęcie dostawy, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych do systemu. Mowa to o Order-2-Cash (O2C), w którym informacja logistyczna towarzysząca fizycznym towarom płynie kanałem elektronicznym, od zamówienia do zapłaty. Tu do działających już komunikatów elektronicznych (zamówienia – ORDERS oraz faktura – INVOIC) dodawane są pozostałe dokumenty logistyczne, takie jak WZ, PZ, kwit paletowy, list przewozowy, które wcześniej krążyły w wersji papierowej. Ich przetwarzanie na wejściu i wyjściu towaru zajmowało dużo czasu, a sam proces wydania i przyjęcia był narażony na sporą liczbę błędów. Pierwsze testy pokazały, że dzięki temu rozwiązaniu czas przyjęcia pojedynczej dostawy skraca się o ponad 40 proc. Ponadto automatyzacja procesu przyjęć towaru w magazynie skutkuje spadkiem wskaźnika kosztów obsługi dostawy – o 38 proc. Ulepszony został także model rozliczeń między partnerami. Aktualnie trwają prace nad usprawnieniem także procesu zwrotów i reklamacji. To jeszcze bardziej zwiększy efektywność zarówno operacyjną, jak i kosztową, co pozytywnie ocenią z pewnością klienci firmy.

W Raben już od dawna w biurach nie hałasują drukarki igłowe. Nie ma wydruków CMRów. Zamiast tego wprowadzane są rozwiązania zwiększające efektywność kosztową i zapewniające najlepszy serwis klientom. Serwis – bez papieru.

Next article