Home » Nowoczesna firma » Sprzedaż bezpośrednia jako pomysł na własny biznes
nowoczesna firma

Sprzedaż bezpośrednia jako pomysł na własny biznes

sprzedaż bezposrednia obsługa klienta
sprzedaż bezposrednia obsługa klienta

Sprzedaż bezpośrednia może być znakomitym pomysłem na życie.

Mirosław Luboń

Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej

Z definicji sprzedaż bezpośrednia to oferowanie towarów i usług bezpośrednio konsumentom, na zasadach kontaktów indywidualnych, zazwyczaj w domu klienta, miejscu pracy lub w innych miejscach, poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej. Jest formą sprzedaży detalicznej nie w sklepowej sieci.

Warto jednak zwrócić uwagę, jak w ostatnich latach rynek sprzedaży bezpośredniej znacząco się zmienił i przestał być już tylko tradycyjnym kanałem sprzedaży detalicznej. Dzisiaj to branża wykorzystująca potencjał mediów społecznościowych do budowania relacji i wprowadzania innowacyjnych technologii w dziedzinie marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

Sprzedaż bezpośrednia może być znakomitym pomysłem na życie. Takie też hasło przyświeca obchodzonemu w tym roku 25leciu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. Dla kogo jest sprzedaż bezpośrednia i kim są osoby współpracujące z firmami sprzedaży bezpośredniej? Jak pokazują wyniki badania IPSOS przeprowadzonego w 2018 roku na zlecenie SELDIA (Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej), 90 proc. osób zajmujących się sprzedażą bezpośrednią w Polsce to kobiety, najczęściej w wieku 25-44 lat (59 proc.). Głównie są to osoby z wyższym lub średnim wykształceniem: odpowiednio 50 proc. i 44 proc. Blisko 65 proc. to osoby mieszkające w mieście, a prawie 30 proc. to osoby z terenów wiejskich. Niemal jedną trzecią sprzedawców stanowią osoby zaangażowane w sprzedaż bezpośrednią ponad 10 lat.*

Sprzedaż bezpośrednia jako forma zaangażowania zawodowego oferuje cały szereg korzyści. Na pierwszym miejscu konsultanci wymieniają szansę pozyskania dodatkowych środków finansowych (80 proc.), a następnie możliwość prezentacji wysokiej jakości produktów (72 proc.). Co ważne, polscy konsultanci jako najczęściej kojarzone pojęcia związane ze sprzedażą bezpośrednią wymieniają satysfakcję klienta, jakość produktów i elastyczność zajęcia.

Sprzedaż bezpośrednia dzisiaj to globalna branża z obrotami przekraczającymi 189 miliardów dolarów i tysiącami nowoczesnych przedsiębiorstw, z którymi współpracuje ponad 116 milionów dystrybutorów. W Polsce lokalny rynek notuje obroty blisko 3,3 mld złotych, a z firmami z sektora współpracuje już niemal 1 mln osób. Zarówno globalnie jak i lokalnie wiele firm sprzedaży bezpośredniej to liderzy w światowej społeczności dostarczający dobrze znane marki i innowacyjne produkty do milionów konsumentów.

Sprzedaż bezpośrednia to także doskonała szansa dla wielu osób na rozpoczęcie własnej kariery zawodowej. W branży nie ma dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, doświadczenie, czy status ekonomiczny. Każdy może rozpocząć swoją ścieżkę zawodową w dowolnym momencie – i co bardzo ważne – bez potrzeby angażowania poważnego kapitału początkowego. Co więcej, możne rozwijać się niezależnie od miejsca zamieszkania, czy wykształcenia.

Jak dowodzi badanie IPSOS zarówno w opinii Europejczyków jak i Polaków, sprzedaż bezpośrednia to świetna i ceniona możliwość poznania nowych ludzi (odpowiednio 85 proc. i 80 proc.), czy poprawa samooceny i pewności siebie (70 proc. i 65 proc.). Sprzedaż bezpośrednia to także możliwość dostosowania swojego zajęcia do kalendarza domowego, bo to konsultant sam decyduje o swoim czasie i miejscu pracy.


*Badanie IPSOS przeprowadzone w tym roku na grupie ponad 30 tysięcy osób z 11 krajów (w tym ponad 3,5 tys. osób z branży sprzedaży bezpośredniej z Polski).
Next article