Home » Nowoczesne biuro » Faktoring to finansowanie dla tych, którzy chcą się rozwijać
nowoczesne biuro

Faktoring to finansowanie dla tych, którzy chcą się rozwijać

faktoringowa
faktoringowa

Dla małych czy dużych firm? Dla działających na rynku krajowym czy dla eksporterów? Dla tych, którzy sprzedają dużo i często, czy dla tych, którzy opierają swój biznes na stabilnym rozwoju? Dla kogo swoje usługi świadczą firmy faktoringowe i komu najbardziej się one opłacają? Między innymi takie pytania zadają sobie przedsiębiorcy, którzy zetkną się z ofertą faktoringu. Najprostsza odpowiedź może brzmieć: dla tych, którzy szukają płynności.

Dariusz Steć

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

Faktoring jest ofertą przeznaczoną dla przedsiębiorców, którzy dążą do usprawniania przepływów pieniężnych, mając kontrakty z odbiorcami oczekującymi wydłużonych terminów płatności. W praktyce usługa polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent potrzebuje więcej czasu na dokonanie płatności za dostarczony towar, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury (najczęściej nie mniej niż 80 proc.), a z dłużnikiem nawiązuje kontakt w celu uzyskania zapłaty w wyznaczonym terminie. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Kto korzysta z faktoringu?

Nie ma tu znaczenia, czy firma działa na rynku lokalnym, czy zagranicznym. Faktorzy świadczą usługi dla wielu branż. Na skorzystanie z ich oferty decydują się więc przede wszystkim firmy, które mogą pochwalić się rosnącą sprzedażą, dysponujące portfelem długoterminowych i rzetelnych kontrahentów.

Usługami faktoringowymi najbardziej zainteresowane są dziś firmy z branży spożywczej, chemicznej i metalowej. Podmioty działające w tych obszarach najczęściej postrzegają faktoring nie tylko jako źródło finansowania, ale także sposób na zminimalizowanie ryzyka niewypłacalności swoich kontrahentów.

Wraz z rozwojem prowadzonej działalności, wzrostem sprzedaży produktów i usług, a w ślad za tym – liczby i wartości wystawionych faktur, przedsiębiorcy potrzebują większej puli środków do wykorzystania na bieżącą działalność. Sięgając po faktoring, podnoszą konkurencyjność w sektorach, w których działają. Dzięki temu mogą udostępnić kontrahentom więcej czasu na zapłatę faktur. Szybko i łatwo uzyskane środki przedsiębiorca może też przeznaczyć na regulowanie własnych bieżących zobowiązań.

Producenci i dystrybutorzy wwiodą prym

Dlatego najwięcej wierzytelności firmom faktoringowym powierzają przedsiębiorstwa z sektorów: produkcyjnego i dystrybucyjnego. W ich przypadku utrzymanie płynności finansowej ma fundamentalne znaczenie, ponieważ umożliwia utrzymanie konkurencyjności.

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po faktoring jako rozwiązanie umożliwiające ekspansję na rynkach, na których działają. Uzyskanie finansowania bieżącej działalności w sytuacji, gdy kontrahenci oczekują coraz dłuższych terminów na zapłacenie faktur, ma dla krajowych producentów i usługodawców wartość podwójną. Oprócz zamiany należności na gotówkę, otrzymują też narzędzie niwelujące ryzyko niewypłacalności swoich kontrahentów

Rynek dynamicznego rozwoju

W I półroczu 2017 r. polscy przedsiębiorcy powierzyli firmom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 83,6 mld zł – o 13,6 proc. więcej niż przed rokiem. Faktoring zyskuje uznanie polskich przedsiębiorców o czym świadczy utrzymujący się dwucyfrowy wzrost rynku. Już ponad 8,1 tys. podmiotów gospodarczych w Polsce korzysta z tych usług. To o 12,5 proc. więcej niż rok temu.

Przedsiębiorcy szczególnie cenią wygodę pozyskiwania środków na bieżącą działalność. Dlatego coraz chętniej sięgają właśnie po faktoring. Usługa zabezpiecza ich przy tym przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów.

Next article