Skip to main content
Home » Nowoczesne biuro » Zdrowe biuro
nowoczesne biuro

Zdrowe biuro

warunki
warunki

W pracy spędzamy niemalże połowę czasu jakim dysponujemy na co dzień, dlatego ważne jest to, jakie warunki stwarza pracodawca swoim pracownikom.

Maciej Sasin

Trener, coach, konsultant

Obecnie istotne jest nie tylko jakie warunki zagwarantuje się w pracy, ale także jakie możliwości pojawią się poza nią. Takie benefity jak bony pieniężne, opieka medyczna, karty uprawniające do korzystania z obiektów sportowych są silnym bodźcem do tego, aby przyjąć bądź odrzucić ofertę pracy i diametralnie wpływają na motywację pracowników.

Czynniki higieniczne w miejscu pracy

W psychologii mówi się o czynnikach motywacyjnych do pracy i czynnikach higienicznych. Czynniki motywacyjne to te, których występowanie powoduje wzmożenie wysiłków do działania, np. premie, możliwość awansu, udział w ciekawych projektach. Czynniki higieniczne to te, które same w sobie nie motywują, ale ich brak przyczynia się do braku zadowolenia z pracy. Do nich należą czyste toalety, sprawnie działający sprzęt techniczny, odpowiednie oświetlenie w pracy czy poprawne relacje ze współpracownikami. Innymi słowy: czynniki higieniczne zapewniają w pracy „spokój”, ale nie dają dodatkowej motywacji.

Warto pamiętać o dbaniu o czynniki higieniczne w czasach, w których coraz bardziej stawia się na wydajność, efektywność. Wyniki te uzależnione są od przyjazności i użyteczności stosowanego oprogramowania, przepustowości serwerów, prędkości działania komputerów czy drukarek. Brak stworzenia odpowiednich warunków pracy przyczynia się do frustracji pracowników, którzy z jednej strony poddawani są presji wyników, a z drugiej mają poczucie braku wpływu na sprzęt, z którego korzystają. Powstałą w ten sposób złość przerzucają na kierownictwo i firmę, negatywnie oceniając jej sprawność działania i postawę wobec pracowników.

Do innych ważnych aspektów higienicznych, które wpływają na brak niezadowolenia z pracy jest dostęp do wygodnej kuchni, czystej łazienki, wygodnego miejsca odpoczynku (a nawet dostępu do gier komputerowych i zręcznościowych), zapewnienia ciepłych napojów, wody. Profesjonalny ekspres do kawy z dobrej jakości ziarnami w wielu miejscach to już po prostu oczekiwany standard, a niektórych firmach te małe udogodnienia nie zostały jeszcze w odpowiednim stopniu zagwarantowane. Wbrew pozorom te dodatkowe wydatki są bardzo dobrze postrzegane przez pracowników jako wyraz dbałości o pracowników, a jeśli ich zabraknie lub zostaną z jakichś powodów ograniczone – są szeroko komentowane i stają się tematem firmowych plotek, łącznie z kreowaniem wizji rychłego upadku firmy.

Programy ochrony zdrowia, karty sportowe

W dużych organizacjach to już właściwie standard. Zagwarantowanie prywatnej opieki medycznej, dostępu do obiektów sportowych czy zniżek na wydarzenia kulturalne przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności miejsca pracy. Na rozmowach rekrutacyjnych prawie każdy z kandydatów zadaje pytanie: „co poza wynagrodzeniem oferuje firma swoim pracownikom?”. O ile kilka lat temu to pytanie mogło być odebrane jako postawa roszczeniowa, o tyle dzisiaj można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju testem dla kultury organizacyjnej firmy. Pracownicy są coraz bardziej świadomi tego, czego mogą oczekiwać od pracodawców, wiedząc, że i organizacje będą miały wobec nich duże wymagania. Dodatkowe benefity stały się orężem w walce o najlepiej wykwalifikowanych pracowników.

Warto zwrócić uwagę na to, że programy medyczne i sportowe przyczyniają się do ograniczania absencji w pracy, skrócenia czasu oczekiwania na wizyty do lekarzy specjalistów oraz motywują pracowników do dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne, nawet jeśli częściowo muszą partycypować w kosztach świadczeń. Jeśli dodatkowo obejmują innych członków rodziny, to tylko zwiększa satysfakcję z warunków pracy.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że zdrowy, pełen energii pracownik jest bardziej wydajny, zmotywowany i bardziej efektywny w ciągu 8 godzin pracy. Zmiana sposobu myślenia o dodatkowych benefitach z perspektywy kosztów na inwestycję powoduje, że coraz więcej firm nie tylko czuje się w obowiązku do ich wdrożenia, ale upatruje w nich sposób na zwiększenie wydajności pracy.

Motywowanie pracowników jest w dalszym ciągu dużym wyzwaniem dla managerów firm. Wymagania rosną, a pracownicy mając nieograniczony dostęp do Internetu porównują oferowane przez różne organizacje warunki pracy. Inwestowanie w komfortowe miejsce pracy, stwarzanie pracownikom możliwości profilaktyki zdrowia – czy to w formie opieki zdrowotnej, czy też rekreacji – to droga, z której nie da się już zejść.

Next article