Home » Przemysł 4.0 » Powrót zapomnianych gatunków
przemysł 4.0

Powrót zapomnianych gatunków

zwierzęta
zwierzęta

Dzięki leśnikom do polskich lasów powracają zwierzęta, które zniknęły z nich dawno temu lub były bliskie takiego losu. Służą temu programy pomagające im zasiedlić miejsca, gdzie wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (tzw. restytucje).

Dobrym przykładem takich działań jest przywrócenie populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej. Ostatnie wolne osobniki padły tam w 1919 r. Białowieską populację odtworzono m.in. dzięki osobnikom ze śląskiej hodowli założonej jeszcze w 1865 r. przez księcia Jana Henryka XI Hochberga. Od kilkudziesięciu lat prowadzą ją w Pszczynie, na terenie Nadleśnictwa Kobiór, Lasy Państwowe. Stado liczy dziś 35 żubrów, a od początku hodowli urodziło się w niej prawie 300 tych zwierząt. W 2006 r. LP otworzyły w Jankowicach k. Pszczyny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie Żubry”, 
w którym wszyscy chętni mogą zobaczyć króla polskiej puszczy na wyciągnięcie ręki. Większość ze wszystkich blisko 1200 polskich żubrów znajduje się pod opieką Lasów Państwowych – na wolności oraz w zamkniętych hodowlach.

Leśnicy przywracają też lasom głuszca, którego populacja do połowy XX w. dramatycznie zmalała. W tym celu utworzono w 2002 r. wolierową hodowlę głuszców w Jaworzynce w Nadleśnictwie Wisła, dzięki jajom sprowadzonym z Białorusi. Ptakom stworzono warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Pisklęta przebywające na wybiegu z matkami i innymi małymi, odpowiednio karmione, przygotowują się do życia na wolności. Dla turystów powstała woliera pokazowa, gdzie mogą oni oglądać głuszce przez lustra weneckie, nie narażając ich na stres. Dotychczas dzięki hodowli wypuszczono na wolność ponad 230 tych ptaków.

LP uczestniczą też w odbudowie populacji cietrzewia. Dla celów hodowlanych część ptaków odławiano z natury, a część zakupiono na Białorusi, z populacji genetycznie zbliżonej do rodzimej i żyjącej 
w podobnych warunkach przyrodniczych. Program restytucji tego pięknego kuraka realizowany jest w Nadleśnictwie Nowa Dęba i zakłada wpuszczenie na obszar wcześniejszego naturalnego występowania 100 cietrzewi w przeciągu 3 lat.

Next article