Home » Samochód w firmie » Jakie są największe wyzwania ekologiczne w branży TSL?
Samochód w firmie

Jakie są największe wyzwania ekologiczne w branży TSL?

Czesław Ciesielski

Manager/specjalista spedycji, transportu i logistyki z wieloletnim doświadczeniem. Obecnie jest specjalistą ds. spedycji i transportu w PISiL.

Największym wyzwaniem ekologicznym branży TSL jest ograniczenie emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych, zgodnie ogólnoświatowymi trendem jak i wymogami stawianymi branży przez EU. Dla branży TSL jest to szczególnie trudne ze względu konieczność wprowadzenia alternatywnych mniej emisyjnych a w dalszej perspektywie zeroemisyjnych źródeł energii, korzystania z paliwa pochodzącego odnawialnych „zielonych” źródeł.

Jakie innowacje technologiczne wprowadzają przewoźnicy by zadbać o środowisko?

W zależności od gałęzi transportu wprowadza się różne rozwiązania powodujące ograniczenia emisji np. w transporcie morskim zaczęto wprowadzać statki napędzane LNG, metanolem oraz wodorem, eksperymentalnie wprowadzono wspomagające inne rozwiązania żagle. W transporcie drogowym zostały wprowadzone pojazdy o napędzie elektrycznym jakkolwiek sprawdzają się głównie w transporcie krótkodystansowym. Wprowadzane są też pierwsze pojazdy z napędem wodorowym, które wydają się być bardziej przyszłościowe.

Głównym problemem jest nie tylko przestawienie się na ten czy inny napęd, lecz aby dostarczone paliwo pochodziło z odnawialnych „zielonych” źródeł.

W jaki sposób rozwój procesów informatycznych i digitalizacja pomagają w zachowaniu ekologii i zmniejszeniu zużycia papieru?

Rozwój elektronicznych wersji dokumentów transportowych np. e-CMR, e – konosamentów, czy też waybill w transporcie morskim, przyczynia się do ograniczenia obrotu dokumentami papierowymi. Aby w pełni osiągnąć pożądany efekt konieczne jest wdrożenie ogólnodostępnych platform dostępnych i akceptowanych przez jak największą liczbę uczestników obrotu.

Jakie kroki możemy podjąć już teraz, aby przyspieszyć proces ekologicznej transformacji w branży TSL?

Przede wszystkim należy wymieniać istniejący tabór (po wycofaniu z użycia) pojazdami na alternatywne źródła paliwa, np. biodiesel, energia elektryczna, LNG, wodór. Ponadto wdrożyć po zmianie dyrektywy KE, zestawy EMS, których wdrożenie bez zmiany paliwa spowoduje znaczące obniżenie emisji, a w połączeniu z paliwami alternatywnymi efekt się dodatkowo zwiększy.

Niezależnie od tego ważne jest, aby planując łańcuchy dostaw brać pod uwagę te gałęzie transportu, które ze swojej istoty generują mniejszy ślad węglowy.

Next article