Home » Samochód w firmie » Rosnące znaczenie flot w europejskim aftermarkecie
Samochód w firmie

Rosnące znaczenie flot w europejskim aftermarkecie

Tomasz Bęben

Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w krakowskich i warszawskich kancelariach prawnych. Od kilku lat ściśle związany z motoryzacją.

Pojazdy flotowe posiadają znaczący udział w europejskim rynku części zamiennych. Udział ten w najbliższych latach będzie sukcesywnie rosnąć.

Szacuje się, że do 2030 r. pięć krajów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Polska) będzie generować przychody z obsługi pojazdów flotowych w wysokości 45 miliardów euro (~37 proc. całości europejskiego aftermarketu). Ten rosnący udział flot spowoduje duże zmiany. Najważniejszymi z nich będą wzrost liczby klientów B2B, wysoki wskaźnik elektryfikacji (48 proc. w 2030 r.), oraz średni wiek pojazdów flotowych ~2,9 lat (w 2030 r.). W ramach szeroko zakrojonego badania firma Boston Consulting Group (BCG) oraz Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA) przygotowały raport „Aftermarket 2030 – The Fleet Imperative”. Prognozuje on wielkości rynku flotowego na całym rynku części zamiennych oraz określa strategiczne rekomendacje dla graczy z tej branży.

Eksperci zidentyfikowali 12 kluczowych trendów, które będą kształtować rynek flotowy w najbliższych latach:

 1. Wzrost udział floty o ~6 pkt. proc. w przypadku LV oraz ~10 pkt. proc. w przypadku HDV.
 2. Trwająca konsolidacja rynku i wejście nowych graczy na rynek.
 3. Rosnące regulacje wraz z nowo opublikowanymi rozporządzeniami dotyczącymi wymiany danych, dyrektywą projektową itp.
 4. Rosnąca presja na koszty w miarę zmniejszania się marży flot.
 5. Czynniki zrównoważonego rozwoju – kluczowym kryterium zakupów dla menedżerów flot.
 6. Rosnący udział pojazdów elektrycznych, osiągający 62 proc. BEV w przypadku pojazdów osobowych i 22 proc. BEV w przypadku samochodów dostawczych w parku flotowym do 2030 r.
 7. Przyspieszenie przyjęcia technologii elektrycznych i wodorowych w pojazdach ciężkich pomimo niepewności co do dominującej technologii.
 8. Coraz większa potrzeba przejrzystości w zakresie zrównoważonego rozwoju (np. ślad CO2).
 9. Rosnące zapotrzebowanie na łączność między flotą a samochodami ze względu na koszty.
 10. Rosnące zapotrzebowanie na połączenie floty z warsztatem.
 11. Przejście na holistyczne rozwiązanie mobilne, któremu sprzyja 40–50 proc. klientów częściej pytających o usługi mobilne.
 12. Rosnący popyt na usługi zarządzania akumulatorami i infrastrukturą ładowania – 60 proc. ładowarek zlokalizowanych jest w czterech krajach UE.

Badanie wykazało zwiększającą się liczbę serwisowania i napraw w niezależnych warsztatach motoryzacyjnych, nawet w okresie gwarancji. Badanie pokazuje również, że w ramach trendu zrównoważonego rozwoju floty kierują się kosztami i są zajęte przejściem na pojazdy elektryczne, nie kładąc jednak nacisku na zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości. Wykorzystanie części regenerowanych powodowane jest przede wszystkim zmniejszaniem kosztów. Według raportu floty nie wykorzystują łączności i analizy danych do opracowywania modeli biznesowych i poprawy jakości obsługi klienta, ale raczej do optymalizacji całkowitego kosztu posiadania. W obszarze transformacji mobilności analiza pokazuje, że modele współdzielenia mają niski potencjał marżowy i dlatego prawdopodobnie uzupełnią portfolio produktów floty.

Motoryzacyjny rynek części zamiennych do pojazdów flotowych będzie napędzany silnym wzrostem do końca dekady. Wzrost ten będzie podsycany trendami na rynku i w łańcuchu wartości, zrównoważonym rozwojem, danymi i transformacją mobilności. Już teraz gracze na rynku części zamiennych mogą przygotować się na rosnący segment klientów flotowych, jednocześnie opracowując portfolio produktów dostosowanych do potrzeb flotymówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Next article