Home » Samochód w firmie » Transport intermodalny będzie zyskiwał na znaczeniu
Samochód w firmie

Transport intermodalny będzie zyskiwał na znaczeniu

Marek Tarczyński

Prezes Zarządu Terramar Gdynia od 1993 roku Przewodniczący Rady PISiL od 2005

Transport intermodalny jest optymalny do przewozu dużych wolumenów, a także substancji niebezpiecznych jak np. chemia płynna.


Czym jest i jak rozwija się w Polsce transport intermodalny?

Transport intermodalny do czasu napaści Rosji na Ukrainę nadganiał zaległości z poprzednich lat i stanowił już ok. 10 proc. całości przewozów kolejowych w Polsce. Intermodal to znana i powszechnie stosowana przez spedytorów usługa łącząca w sobie  atuty transportu kolejowego, drogowego i morskiego. Największą jego zaletą  jest ekologia, bo jedynie ostatnie kilkadziesiąt kilometrów towar pokonuje samochodem. Transport intermodalny jest szczególnie rekomendowany do ładunków ciężkich w kontenerach oraz nietypowych jak substancje chemiczne czy niebezpieczne.

Jaką jego częścią jest transport chemii płynnej, przewożonej w tank kontenerach?

Korzystanie z intermodalu jest powszechne przy transporcie chemii płynnej. Ma to związek chociażby z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa. Intermodalem można też przewozić większe wolumeny, co jest dużą przewagą nad transportem drogowym który – z punktu widzenia dostępności specjalistycznego taboru dopuszczonego do przewozu chemii płynnej – ma swoje ograniczenia. Kolejną przewagą jest elastyczność w kwestii  koordynacji przewozów – po przewiezieniu ładunku do wewnętrznego  terminala można w nim pozostawić pusty kontener w oczekiwaniu na ładunek eksportowy.

Jakie wyzwania stoją przed przewoźnikami, którzy mają do czynienia z takim transportem?

Sytuacja na rynku transportu intermodalnego jest pochodną sytuacji w transporcie drogowym. Przewoźnicy samochodowi doświadczają spowolnienia i deficytu zamówień na transport ładunków. To efekt stagnacji gospodarczej, problemów na granicach i odciętego rynku ukraińskiego i rosyjskiego. Konkurencja cenowa ze strony transportu samochodowego jest więc duża. Natomiast fakt kierowania przez państwo dużych funduszy i kwot na modernizację sieci kolejowej i morskiej będzie działała na rzecz transportu intermodalnego. W perspektywie kilku lat nastąpi podniesienie prędkości przejazdowej oraz udrożnienie transportu kolejowego i morskiego, co będzie przemawiać za wzrostem popularności intermodalu.

Next article