Skip to main content
Home » Samochód w firmie » Ubezpieczenie flotowe pomaga zarządzać ryzykiem przedsiębiorcy
Samochód w firmie

Ubezpieczenie flotowe pomaga zarządzać ryzykiem przedsiębiorcy

Monika Chłopik

Analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń

Nadzorowanie floty pojazdów w firmie to wyzwanie nie tylko logistyczne, ale też dotyczące zarządzania ryzykiem. Wypadki czy awarie mogą doprowadzić do poważnych strat, przerw w dostawach czy opóźnień. Właściciele flot, którzy chcą być przygotowani na takie sytuacje, wybierają dopasowane do ich potrzeb ubezpieczenie pojazdów firmowych.

Ubezpieczenie floty to polisy komunikacyjne skierowane do wszystkich firm, które posiadają minimum kilka pojazdów. Jego podstawowym celem jest ochrona majątku przedsiębiorcy oraz mitygacja ryzyka, które jest związane z nieprzewidzianymi sytuacjami. Ile pojazdów to flota? Każdy ubezpieczyciel kieruje się tu własnymi kryteriami klasyfikacji przy przygotowywaniu ofert flotowych.

Pełna ochrona dla firmy i floty

Standardowo ubezpieczenie flotowe firmowych pojazdów obejmuje pakiet OC, AC, NNW dla kierowcy, a także dostosowany do zakresu działalności assistance. W przypadku aut finansowanych leasingiem lub kredytem często do umowy dołącza się ubezpieczenie GAP, gwarantujące, że dany pojazd przez okres trwania umowy utrzyma wartość określoną w momencie jej zawarcia. W pakietach są również ubezpieczenia opon i szyb oraz Zielona Karta.

Umowę ubezpieczenia floty można rozszerzyć o dodatkową ochronę prawną czy ryzyka związane ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa, np. w przypadku firm transportowych o ubezpieczenie dla kierowcy zawodowego. Zabezpiecza ono przedsiębiorcę i kierowców przed ponoszeniem odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone osobom trzecim lub w transportowanym mieniu. Produkty te łącznie zapewniają pełną ochronę dla firmy.

Polisa uszyta na miarę

Korzyścią z zawarcia umowy generalnej na ubezpieczenie floty jest to, że firmy nie muszą ubezpieczać każdego samochodu z osobna, szukać najlepszej oferty, czy pamiętać o terminie końca umowy. Jest to szczególnie istotne w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm, którego brak ciągłości wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za brak OC do UFG, a w razie wypadku – pokryciem strat z własnej kieszeni. Do innych zalet ubezpieczenia flotowego należy możliwość indywidualnego negocjowania warunków tej umowy.

W negocjacjach można ustalić szereg niestandardowych postanowień: automatyczne objęcie ochroną nabywanych pojazdów za stałą stawkę, refundację kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w AC, przyspieszony i uproszczony tryb likwidacji szkód, określenie innego progu kwalifikacji szkody jako całkowitej, czy wskazanie, że część składki będzie przeznaczona na fundusz prewencyjny firmy. Przedsiębiorca może też uzyskać zniżkę dla pracowników w polisach indywidualnych np. na ubezpieczenie prywatnego samochodu, mieszkania, OC w życiu prywatnym.

Warto także zwrócić uwagę na propozycje ubezpieczycieli dla firm leasingowych. Każda taka firma to właściciel dużej floty pojazdów. W odniesieniu do tych przedsiębiorców ubezpieczyciele mogą zaoferować zmianę w kwotacji i przejście z taryf statycznych na taryfy dynamiczne, przy wykorzystaniu webserwisów. Dzięki takim rozwiązaniom oferta dla klienta firmy leasingowej jest jeszcze bardziej zindywidualizowana, a składka adekwatna do ryzyka.

Prewencja dająca wiele korzyści

Aby otrzymać lepszą ofertę ubezpieczenia, przedsiębiorca może sam podjąć działania prewencyjne redukujące ryzyko: weryfikację umiejętności nowych pracowników, program szkoleń doskonalących techniki jazdy i poprawiających bezpieczeństwo, system nagród i kar dla kierowców pojazdów służbowych czy monitoring pojazdów w oparciu o GPS.

Taka dbałość firmy o zachowanie bezpieczeństwa i niską szkodowość floty znacząco wpływa na wysokość składki za ubezpieczenie. Umowa generalna może także zawierać klauzulę udziału w zyskach, czyli deklarację ubezpieczyciela, że zwróci część opłaconej składki lub zaliczy jej część na poczet składki przyszłorocznej w sytuacji, gdy tzw. szkodowość floty nie przekroczy określonego poziomu. Skrojone na miarę ubezpieczenie pozwoli zabezpieczyć majątek przedsiębiorcy i z góry zaplanować wszystkie koszty.

Next article