Skip to main content
Home » Transformacja energetyczna » Branża OZE w Polsce – jakie wyzwania stoją przed tym sektorem?
Transformacja energetyczna

Branża OZE w Polsce – jakie wyzwania stoją przed tym sektorem?

Aleksandra Koska

Dyrektor Zarządzająca w ABO Wind Polska Sp. z o.o. (wkrótce ABO Energy Sp. z o.o.), od 2010 r. związana z rozwojem wielkoskalowych projektów w branży OZE

Odnawialne źródła energii stanowią podstawę transformacji energetycznej na całym świecie. Jak ta branża wygląda w Polsce?

Jakie bariery widzi pani obecnie w rozwoju projektów OZE?

Barier jest wiele. Wynika to z faktu, że jasna strona OZE i rzetelne informacje nie przebijają się przez szum informacyjny. Rozmowy i dyskusje prowadzone są przez nas na każdym kroku. Podczas prowadzonych konsultacji społecznych czy spotkań z radami gmin w szczegółach informujemy o etapach i celach rozwoju danego projektu. Część osób jest żywo zainteresowana uzyskaniem informacji, ale część nie chce nawet słuchać i nie dopuszcza żadnych argumentów popartych badaniami.  

Innym rodzajem bariery są legislacja i niezwykle rozbudowane procedury administracyjne, które wyróżniają się na tle uproszczonych zasad w innych państwach. Realizacja inwestycji OZE to wieloletnie działania skupione m.in. na pozyskiwaniu szeregu decyzji, uzgodnień, postanowień, w tym od władz gminnych. To one decydują o kierunkach rozwoju. Bez ich otwartości i chęci posiadania OZE taka inwestycja skazana jest na niepowodzenie. Dobrą praktyką jest wczesne przedstawienie radzie gminy pełnych informacji o planowanym projekcie, co może skutkować uzyskaniem poparcia lub wycofaniem się z miejsca, gdzie inwestor w OZE nie jest mile widziany.

Jak firma integruje wartości związane z ESG w rozwoju projektów? Jakie długofalowe korzyści ABO Wind przewiduje z takiej strategii?

Głównym celem firmy jest zachowanie symbiozy człowiek-przyroda, dlatego w ABO Wind Polska (wkrótce ABO Energy) planujemy inwestycje oparte na rzetelnych monitoringach przyrodniczych uwzględniających uwarunkowania siedliskowe, w tym zmiany historyczne. Analizujemy m.in. zmiany bioróżnorodności wynikające np. z intensywnej gospodarki rolnej. Podejmujemy próby odtwarzania naturalnych siedlisk i przywracania stanu bogactwa środowiskowego. W zakresie społeczeństwa i rządów niezwykle istotną kwestią jest organizowanie punktów informacyjnych i konsultacji. Pozwalają one na udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości i oswojenie się mieszkańców z przyszłymi zmianami.

W jaki sposób ABO Wind reaguje na aktualne wyzwania/zmiany regulacyjne w obszarze energii wiatrowej? 

Odblokowanie energetyki wiatrowej na lądzie to strategiczna decyzja dla budowania bezpieczeństwa Polski i rozwoju gospodarczego. Projekty farm wiatrowych rozwijane są przez długi czas – 6-10 lat, a nawet dłużej. W zależności od skali inwestycji oraz złożoności uwarunkowań danej lokalizacji, aby z sukcesem ukończyć projekt, trzeba działać na wielu płaszczyznach. Należy mieć gotowych kilka scenariuszy rozmieszczenia turbin wiatrowych i wprowadzać założenia jak najbardziej elastyczne, zarówno pod kątem technologicznym, legislacyjnym, jak i związanym z ograniczeniami lokalizacji.

Jakie zmiany czekają firmę ABO Wind w najbliższym czasie? Z czego wynikają te zmiany?

Firma ABO Wind istnieje na rynku od 1994 r., obecnie w 16 krajach. Nasze początki to branża wiatrowa, stąd w nazwie znajduje się angielskie słowo określające wiatr (ang. wind). Od wielu lat nasze działania i inwestycje obejmują także inne gałęzie branży odnawialnych źródeł energii, takie jak fotowoltaika, zielony wodór czy magazyny energii. W związku z tym rozwojem nadszedł czas na zmianę identyfikacji wizualnej na bardziej zieloną i zmianę nazwy firmy na „ABO ENERGY”, która odzwierciedla cały zakres naszej pracy na rzecz transformacji energetycznej.

Materiał powstał we współpracy z firmą ABO Wind Polska Sp. z o.o. (wkrótce ABO Energy Sp. z o.o.)

Next article