Home » Transformacja energetyczna » Czy zakup energii w umowie PPA jest odpowiedni dla mojej firmy?
Transformacja energetyczna

Czy zakup energii w umowie PPA jest odpowiedni dla mojej firmy?

Materiał powstał we współpracy z firmą
Materiał powstał we współpracy z firmą

Odnawialne źródła energii są dziś najważniejszą częścią odpowiedzi na wyzwania transformacji oraz obecny kryzys energetyczny i związane z nim wysokie ceny energii. Przechodzenie firm na zieloną energię np. w modelu cPPA (korporacyjnych zakupów energii) to jeden z głównych trendów rynkowych, podyktowany nie tylko chęcią redukcji kosztów, ale również realizacją kryteriów prowadzenia odpowiedzialnego biznesu – a ESG.

Zbigniew Kinal

Prezes Zarządu/CEO OZEOS; od ponad 20 lat związany z branżą energetyczną

Krzysztof Komosa

Wiceprezes Zarządu OZEOS; menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami

Dlaczego zaopatrzenie w zieloną energię stało się dzisiaj tak istotne?

Zbigniew Kinal: Zakup energii elektrycznej z gwarancją pochodzenia to sposób na obniżenie wskaźnika emisji CO2 w przedsiębiorstwie. Obniżenie tego wskaźnika może ułatwić firmie współpracę z kontrahentami, zwłaszcza
zagranicznymi.

Na rynku przybywa coraz więcej umów PPA (Power Purchase Agreement). Skąd ten trend?

Zbigniew Kinal: Umowa PPA to umowa zawarta bezpośrednio pomiędzy producentem zielonej energii a jej odbiorcą. Określa się w niej cenę, ilość i wszelkie warunki sprzedaży energii, a charakteryzuje ją to, że jest zawierana na np.
3-5, a często nawet 10-15 lat.

Krzysztof Komosa: Główną zaletą umów PPA jest gwarancja stabilności. To ważne w niepewnym otoczeniu rynkowym, bo ogranicza część ryzyka. Dla kupującego jest to stabilność cenowa oraz stałe dostawy energii, a dla sprzedającego jest to długoterminowe zabezpieczenie odbioru, a co za tym idzie – stały przychód. Banki chętniej udzielają kredytów dostawcom z podpisanymi umowami PPA.

Jakie są najważniejsze atuty OZEOS przy obsłudze umów PPA?

Zbigniew Kinal: Jesteśmy wysoce wyspecjalizowaną w dziedzinie energetyki firmą, która odgrywa rolę agregatora w procesie zawierania PPA. Zbudowaliśmy innowacyjną platformę IT, która upraszcza zakup i sprzedaż energii z OZE. Jest to miejsce, w którym można sprzedać i kupić energię po najkorzystniejszej cenie na rynku energii w kontrakcie długoterminowym PPA. Dzięki platformie OZEOS można otrzymać szytą na miarę i kompleksową ofertę zakupu zielonej energii. Platforma na podstawie informacji od producenta z OZE i odbiorcy dobiera najbardziej zbliżone do siebie profile wykorzystania energii elektrycznej.

Jak wygląda proces zawierania umów PPA przy współpracy z OZEOS?

Krzysztof Komosa: W pierwszej fazie współpracy wykonujemy na Platformie OZEOS analizę profilową, mającą na celu jak najlepsze dopasowanie profili źródła lub źródeł OZE. Dzięki tej analizie przedstawiamy klientowi dopasowaną do jego profilu ofertę zakupu energii bezpośrednio od jej wytwórców. Po akceptacji oferty kupujący zawiera kontrakt PPA z producentem. A OZEOS organizuje potem proces bilansowania handlowego zarówno dla wytwórcy, jak i odbiorcy.

Czy umowy PPA są przeznaczone tylko dla firm zużywających dużo energii elektrycznej?

Zbigniew Kinal: Nie, skądże. W OZEOS obsługujemy odbiorców o minimalnym rocznym zużyciu od 1000 MWh oraz wytwórców minimum 1000 MWh, a także bardzo duże projekty o mocy przekraczającej 100 MW.

Co się dzieje, jeśli źródła OZE nie pracują – np. jest niskie nasłonecznienie albo prędkość wiatru?

Krzysztof Komosa: Odbiorca i tak będzie miał stały dostęp do energii elektrycznej z sieci. Ciągłość dostaw zapewnia firmie tzw. podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB). Obecność POB, odgrywającego także rolę sprzedawcy energii, jest nieodzowna w procesie zakupu energii w formule PPA.

Chcę kupić energię w umowie PPA. Jak się do tego przygotować?

Krzysztof Komosa: Przede wszystkim trzeba określić własne potrzeby. Odpowiedzieć sobie na kilka pytań: od kiedy chcę PPA, jaki rodzaj kontraktu mnie interesuje lub jest możliwy dla mojej organizacji. A dla nas potrzebne są informacje do analizy – w tym godzinowy profil zużycia za co najmniej ostatnie 12 miesięcy z każdego punktu poboru energii (PPE). Cały proces – od analizy, przez znalezienie partnera, negocjacje i podpisanie umowy, po sprawy techniczne – może zająć od 3 do 6 miesięcy. Warto mieć tego świadomość.

Zbigniew Kinal: Bardzo chętnie przygotujemy taką całościową strategię produktową efektywnego zakontraktowania zielonej energii. Zapraszamy do współpracy z OZEOS!

Next article